Reklamy
Reklamy
Reklamy

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (ang. International Volunteer Day, IVD), również Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny – święto obchodzone corocznie 5 grudnia ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku.

Obchody koordynowane są przez Wolontariuszy ONZ (ang. United Nations Volunteers, UNV).

Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego oraz osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju.

Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku publicznego.

Rok 2001 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu, co przyczyniło się do aktywizacji działań w tej dziedzinie.

Czym jest wolontariat?

Wolontariat to dobrowolna, nieodpłatna praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, która wykracza poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Oznacza to, że nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. 
Na przykład pomoc własnej babci lub koledze z klasy, choć jest czymś bardzo dobrym, to jednak wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie z domu pomocy społecznej jest wolontariatem. Wolontariuszem może zostać każda osoba bez względu na wykształcenie czy wykonywany zawód. Warto jednak wiedzieć, że kandydaci na wolontariuszy, którzy nie ukończyli 18 lat, muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub swoich prawnych opiekunów.

Choć wolontariusz nie dostaje wynagrodzenia za swoją pracę, to jednak zyskuje bardzo wiele!

Angażując się w pomoc innym, może się wiele nauczyć, zdobywa doświadczenie, opanowuje nowe umiejętności, zyskuje przyjaciół i znajomych, może zyskać uznanie innych, poczucie satysfakcji, poczucie, że robi coś ważnego, coś dobrego. Uczy się też odpowiedzialności za powierzone zadania, realizowania tego, do czego się zobowiązał. Do tej listy można dopisać jeszcze wiele innych zysków.

Zatem choć pieniędzy za pracę nie otrzymujemy, to jednak zysk jest ogromny.

Wolontariat w Polsce rozwija się od 1990 roku i jest obecnie regulowany prawnie przez uchwaloną w 2003 roku ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta określa zasady angażowania wolontariuszy, i ich prawa i obowiązki. Z badań wynika, że około 12% Polaków jest lub bywa wolontariuszami.

Słowo „wolontariat” pochodzi od łacińskiego słowa voluntarius, co znaczy dobrowolny, czyli działanie, które wynika nie z konieczności, przymusu, ale z chęci czynienia dobra, z własnej woli, bo dobrze jest czynić dobro.

Karolina Appelt

źródło: malecharaktery.pl

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy
Reklamy

Reklamy
Reklamy

Reklamy
Reklama

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: