Reklamy
Reklamy
Reklamy

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

TEMAT: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
CELE:
• Dostarczenie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy, czerpania radości z bycia
przedszkolakiem.
• Wdrażanie do aktywnego organizowania i uczestniczenia w zabawach.
• Aktywizowanie dziecięcej wyobraźni i twórczej ekspresji ruchowej.
FORMY PRACY: indywidualna, zespołowa, grupowa.
METODY: słowna, oglądowa, czynna.
CZAS TRWANIA: cały dzień.
ADRESACI: młodsze i starsze przedszkolaki.
MIEJSCE: sala, ogród przedszkolny

DEKORACJA: sala, w której będzie obchodzony Dzień Przedszkolaka, powinna mieć świąteczny wystrój.
Propozycja: sala udekorowana rysunkami przedstawiającymi postacie z bajek, zdjęciami z życia przedszkola
(dzieci podczas różnych wydarzeń w przedszkolu), kolorowymi serpentynami.
PRZYGOTOWANIE DZIECI: na plakacie informującym o obchodach Dnia Przedszkolaka powinna znaleźć
się informacja, że wszystkie dzieci w tym dniu przychodzą ubrane na kolorowo. Dzień wcześniej nauczycielki przygotowują kolorowe opaski na głowę dla każdego dziecka z napisem Dzień Przedszkolaka oraz
Medale Przedszkolaka. (Opaski dzieci mają założone podczas zabaw, a medale będą nagrodą za udział
w zabawie).
ORGANIZACJA: Rano, przed przyjściem dzieci, nauczycielki chowają w sali cukierki, np. na parapecie, na
półkach.
Przebieg dnia według poniższego scenariusza z dostosowaniem go odpowiednio do młodszych i starszych dzieci.
MATERIAŁY: kolorowe balony, kolorowe kartony, markery transparentne, konfetti, brokat, nagrania dziecięcych piosenek z płyt Wydawnictwa Szkolnego PWN dołączonych do pakietów „Kalendarz przedszkolaka” i „Trampolina do szkoły”, kredki, plastelina, papier kolorowy, klej, farby, kolorowanki – karty plastyczne,
opaski z napisem Dzień Przedszkolaka, Medale Przedszkolaka dla każdego dziecka, tort z okazji Dnia Przedszkolaka, kredki do malowania ciała, wiersz U. Piotrowskiej „A ja jestem przedszkolakiem” (zob. „Kalendarz przedszkolaka. Przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć. Cz. 1. Trzylatek” s. 17).

Pomysły na Dzień Przedszkolaka: napis, dyplom, karty pracy. Materiały do pobrania za darmo


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I Zabawy poranne
Od rana w przedszkolu rozbrzmiewa wesoła muzyka (płyty do pakietów „Kalendarz przedszkolaka” i „Trampolina do szkoły”). Nauczycielka wita każdego przedszkolaka i wręcza mu kolorowy
balonik.

Reklamy
 1. Dzieci ozdabiają baloniki za pomocą markerów według własnego pomysłu. Następnie dekorują salę balonikami.
 2. Wykonanie wesołego transparentu, który zaprasza do wspólnej zabawy z okazji Dnia Przedszkolaka.
 3. Malowanie buziek chętnym przedszkolakom kredkami do malowania ciała.
 4. Zabawa „Czarodziejski pył”. Nauczycielka posypuje każde dziecko kolorowym konfetti lub brokatem tak, aby wszystkie miały dobry humor i chęć do zabawy.
 5. Zabawa ruchowo-naśladowcza przy piosence „Piosenka przedszkolaków” (CD „Kalendarz przedszkolaka. Trzylatek”) lub przy zabawie muzycznej „Do rakiety” (CD „Trampolina do szkoły”).
  II Zajęcia główne
 6. Zabawa na powitanie „Przedszkolne echo”. Nauczycielka wyjaśnia dzieciom, co to jest echo i na czym będzie polegała zabawa. Wymawia głośno wyrazy lub zdania. Dzieci, jak echo, powtarzają całe wyrazy lub tylko ich końcówki. Przykładowe okrzyki: Przedszkole! Przedszkolaki! Dzień Przedszkolaka! Niech żyją przedszkolaki! Zapraszamy do zabawy! W przedszkolu jest wesoło!.
 7. Zabawa „Mamy długie imię”. Każdy przedszkolak mówi swoje imię, wydłużając samogłoski, np.
  Uuuuulaaaaaa. Młodsze dzieci, wypowiadając swoje imię, wykonują ładny ukłon. Grupa wita brawami każdą osobę.
 8. Pogadanka na temat Dnia Przedszkolaka na podstawie wiersza U. Piotrowskiej „A ja jestem przedszkolakiem”. Nauczycielka pyta dzieci: Jaki jest dzisiaj dzień? Kto ma dzisiaj swoje święto?.
  Następnie czyta wiersz i zachęca dzieci do wypowiadania się na jego temat.
 9. Nauka okrzyku przez całą grupę:
  Chociaż jestem jeszcze mały, przedszkolak ze mnie wspaniały!
 10. Zabawa „Skrzynia z niespodziankami”. Chętne dzieci losują tematy kolejnych zabaw. Przykładowe zabawy:
  • Zabawa „Co potrafią przedszkolaki”. Chętne dzieci prezentują ruchem czynności, które potrafią samodzielnie wykonywać. Pokazują na przykład, jak się ubierają, rysują, podlewają kwiaty.
  • Zabawa „Przedszkolna sztafeta”. Dzieci podzielone na kilkuosobowe zespoły. Każda osoba z danego zespołu ma konkretne zadanie do wykonania, np.: namalowanie kropek na nosie farbami do ciała, rzucić piłeczką do celu, puścić bańki mydlane.
  • Zabawa „Kolorowe kąty”. W każdym kącie sali wiszą balony w innym kolorze. Podczas muzyki dzieci chodzą w jej rytm. Na hasło – nazwę jednego z kolorów balonów – muzyka cichnie. Zadaniem dzieci jest dobiegnięcie do odpowiedniego miejsca – balonu we właściwym kolorze.
  • Zabawa „Smoczy korowód”. Dzieci ustawiają się jedno za drugim. Każde z nich kładzie prawą
  dłoń na ramieniu poprzednika lub obejmuje go w pasie, tworząc w ten sposób smoczy korowód. Na jego czele znajduje się „głowa smoka”, a na końcu „ogon smoka”. „Głowa” stara się schwycić „ogon”. Wszyscy pomagają „ogonowi” uciec przed „głową”. Smok umyka na boki, kręci
  się tak, aby nie odłączyć się od „głowy”.
  • Zabawa „Ukryte skarby”. Dzieci szukają ukrytych skarbów – cukierków wcześniej schowanych
  w różnych miejscach sali. Po skończonej zabawie dzieci mogą próbować policzyć znalezione cukierki i wskazać osobę, która znalazła ich najwięcej. Słodka uczta.
  • Dowolne zabawy z chustą animacyjną KLANZY.
  • Zabawa „Autoportret przedszkolaka”. Na dużych arkuszach szarego papieru nauczycielka odrysowuje mazakiem postać każdego dziecka. Zadaniem dzieci jest uzupełnić własny kontur poprzez domalowanie szczegółów.
  • Zabawa plastyczna „Wesołe kolorowanki”. Spośród 8 kart plastycznych dzieci wybierają dowolną
  i ozdabiają według własnego pomysłu, np.: kolorują, wypełniają plasteliną, malują farbami, wyklejają papierem kolorowym.
 11. Marsz tryumfalny. Przedszkolaki maszerują wokół przedszkola kolorowym korowodem. Trzymają transparent i kolorowe balony. Śpiewają znane piosenki. Na koniec spaceru wypuszczają
  balony, wołając: Niech żyją przedszkolaki!.
  III Zabawy popołudniowe
 12. Wspólne ozdabianie tortu. Degustacja.
 13. Zabawa w formie konkursu „Kto złapie balon?”. Nauczycielka rozkłada na podłodze balony. Powinno być ich o jeden mniej niż dzieci. Przedszkolaki spacerują między nimi w takt muzyki. Na
  przerwę w nagraniu każdy stara się chwycić jeden balon i unosi go do góry. Dziecko, które nie zdążyło złapać balonu, odchodzi na bok i dopinguje kolegów. Przy każdym powtórzeniu zabawy nauczycielka zabiera jeden balon. Wygrywa dziecko, które najdłużej pozostanie w zabawie i podniesie ostatni balon.
 14. Podziękowanie za wspólną zabawę. Wręczenie każdemu dziecku Medalu Przedszkolaka

źródło: szkolenia.wszpwn.com.pl

Reklamy

Dzień Przedszkolaka – scenariusz uroczystości w grupie 6-latków

Cel ogólny:

– kształtowanie umiejętności nawiązywania serdecznego kontaktu z rówieśnikami oraz kultywowanie tradycji przedszkolnych

– rozwijanie kreatywności dzieci

-aktywizowanie dziecięcej twórczej ekspresji ruchowej

– dostarczenie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy, czerpania radości z bycia przedszkolakiem

Cele operacyjne:

-uczestniczy w zabawach z rówieśnikami

– uczy się pracy w grupie podczas zabawy

– rozwijanie wszechstronnej stymulacji dzieci, poprzez połączenie wrażeń słuchowych, wzrokowych, ruchowych i dotykowych

– podkreślenie znaczenia uczestnictwa, wysiłku fizycznego i satysfakcji bardziej niż zwycięstwa

– wykazywanie się pomysłowością oraz twórczym działaniem

Formy:

– indywidualna, grupowa, zbiorowa

Pomoce:

– nagrania muzyczne, kolorowe odznaki, dekoracja sali, balony, serpentyny, pachołki, woreczki gimnastyczne, plastikowe jajka, łyżeczki plastikowe, piłki, mazaki, farby do twarzy, magnetofon, chusta animacyjna

Metody:

– Czynne: opowieść ruchowa, elementy pedagogiki zabawy, zabawa plastyczna, metoda samodzielnych doświadczeń

– Słowne: rozmowa, piosenka, wiersz, wyjaśnienie

Przebieg spotkania

 1. Powitanie dzieci cytatem:


,,Każdy przedszkolak dobrze wie,

Że kiedy 20 wrzesień zbliża się,

od najmłodszego , aż po starszaka,

wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka’’

Witam siedzące dzieci: ,,Tych z prawej i tych z lewej strony…’’

 1. Zabawa ,,Nasze stopy’’ – zadaniem dzieci jest przejście torem stworzonym ze śladów stóp.
 2. Zabawa ,,Burza mózgów’’ – rozmowa z dziećmi na temat dzisiejszego spotkania:
 • jaki powinien być wzorowy przedszkolak?
 • w jaki sposób powinien się zachowywać?
 1. Zabawy z chustą animacyjną:
 • ,,Kolory’’ – dzieci trzymające chustę przy określonym kolorze przebiegają pod chustą, np. dzieci trzymające chustę w kolorze czerwonym itd.
 • ,,Sztorm’’ – na chuście znajdują się piłeczki. Zadaniem dzieci jest poruszanie chustą tak, aby piłeczki nie wypadły.
 • ,,Łowimy rybkę’’ – jedno z dzieci siada na środku chusty ( jest rybakiem), a drugie ( jest rybką), która wchodzi pod chustę i przemieszcza się pod nią. Reszta dzieci stoi trzymając chustę i naśladując ruch morskich fal. Zadaniem rybaka jest złowienie rybki, próbując rękami wyczuć miejsce, w którym ona się znajduje.
 1. Wykonanie razem z dziećmi makiety pt: ,,Moje przedszkole’’. Do wykonania tego zadania będą potrzebne kredki, mazaki, farby.
 2. Zabawa ,,Quiz przedszkolaka’’ – każde chętne dziecko losuje od nauczyciela pytania dotyczące przedszkola, grupy przedszkolnej, przyrody czy otaczającego nas świata.
 3. Nauka piosenki pt: ,,Dzień Przedszkolaka’’ i wspólna zabawa taneczna przy piosence.

,,Dzień Przedszkolaka’’
Od rana uśmiech masz na twarzy
Bo wiesz, że dzisiaj coś się zdarzy,
przedszkolny świat, przyjazny tak
tu poznasz wielkich przygód smak

Przedszkolak zuchem jest nad zuchy
Obce mu fochy i w nosie muchy
Zmęczony śpi, jak mały miś
Wielką przygodę przeżył dziś

Każdy przedszkolak dobrze wie
Że kiedy wrzesień już kończy się
Od najmłodszego aż po starszaka
Wszyscy świętują dzień przedszkolaka!

Od najmłodszego aż po starszaka
Wszyscy świętują dzień przedszkolaka!

Babcia i dziadek, mama i tata
Razem świętują dzień przedszkolaka
bo oni kiedyś też mali byli
i do przedszkola chętnie chodzili.

Pod czujnym okiem kochanej pani
Na skrzydłach marzeń świat okrążamy
Dziś przedszkolakiem jutro strażakiem
Zostanę przecież to proste takie

Każdy przedszkolak….

 1. Zabawa ,,Bieg z ziemniakiem’’ – dzieci podzielone zostają na dwa lub trzy zespoły. Każdy zespół staje na linii startu, pierwsza osoba trzyma na łyżce ziemniaka, następnie  biegnie do wyznaczonej linii mety i wraca przekazując kolejnemu zawodnikowi łyżkę z ziemniakiem. Wygrywa ten zespół, który jako pierwszy dobiegnie do mety i nie upuści ziemniaka.
 2. Zabawa ,,Bieg slalomem z woreczkiem na głowie’’ – dzieci zostają podzielone na drużyny, stoją na linii startu. Pierwszy zawodnik z woreczkiem na głowie biegnie pomiędzy pachołkami i przekazuje woreczek kolejnemu zawodnikowi. Jeżeli woreczek spadnie to należy go podnieść i kontynuować bieg.
 3. Zabawa ,,Smoczy korowód’’ – dzieci ustawiają się jedno za drugim. Każde z dzieci kładzie prawą dłoń na ramieniu kolegi bądź koleżanki lub obejmuje go w pasie, tworząc w ten sposób smoczy korowód. Na jego czele znajduje się głowa smoka, a na końcu ogon smoka. Głowa stara się schwycić ogon. Wszyscy pomagają ogonowi uciec przed głową. Smok umyka na boki, kręci się tak, ani nie odłączyć się od głowy.
 4. Zabawa ,,Bal przedszkolaka’’ :

– zabawa taneczna ,,Taniec z balonem

– zabawa z balonem w parach

– zabawa krzesełko

– zabawa znajdź swoją parę

– taniec na gazecie w parach


Opracowanie i prowadzenie: A. Magryta

źródło: mp25.siedlce.pl

Reklamy

SCENARIUSZ PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA

Pasowanie na przedszkolaka – małego czytelnika

GRUPA: 3,4 latki

CEL GŁÓWNY:
Wspomaganie procesu adaptacji dzieci w przedszkolu oraz wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości

CELE OGÓLNE:
• przyjęcie do grona przedszkolaków nowo przybyłych dzieci,
• nawiązanie bliższego kontaktu między dziećmi, rodzicami i nauczycielką,
• tworzenie w przedszkolu atmosfery radości, przyjaźni i zaufania,
• integrowanie się we wspólnej zabawie dzieci,
• zaprezentowanie umiejętności dzieci,
• kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

CELE OPERACYJNE:
Dziecko:

• bawi się zgodnie z rówieśnikami i rodzicami,
• śpiewa piosenki, recytuje wiersze, inscenizuje ruchem piosenki,
• pokonuje lęk przed występami publicznymi.

ADRESAT: rodzice
METODY: czynna, samodzielnych doświadczeń
FORMY: zbiorowa, indywidualna.

POMOCE:
Dekoracja sali, magnetofon, płyty z podkładami, mikrofony, pszczółka/ołówek do pasowania i tekst przyrzeczenia, dyplomy dla dzieci, upominki dla dzieci.

PRZEBIEG PASOWANIA
Powitanie rodziców przez p. Dyrektor oraz nauczyciela.
1. Powitanie
Dziś jest dzień wyjątkowy
Dla maluszków wprost bajkowy.
Uroczystość nie byle jaka
To pasowanie na przedszkolaka.
Prosimy o duże brawa,
Bo to poważna sprawa.

2. „Pasowanie” – wiersz
Dziś jest nasze pasowanie.
Są tu nasze drogie panie.
Już od dzisiaj przyrzekamy.
że przedszkole pokochamy.
Co dzień bawić się będziemy.
I jedzono ładnie zjemy.
I uśmiechem powitamy.
Przychodzące po nas mamy.

3. „Przedszkolakiem fajnie być” PIOSENKA
sł. U. Kozłowska, muz. J. Zając

1. Przedszkolaczek już od rana
nosi uśmiech na barana,
dobry humor co dzień ma.
Przedszkolaczek, czyli ja!

Ref. Co tu gadać, co tu kryć,
Przedszkolakiem fajnie być! (2x)

2. Przedszkolaczek się nie maże,
zawsze chętnie chodzi w parze,
na zabawie spędza dni.
Przedszkolaczek, czyli ty.

Ref. Co tu gadać, co tu kryć,
Przedszkolakiem fajnie być! (2x)

4. „Przedszkolaki tańczą” Wiersz

Tańczą sobie przedszkolaki,
Hop, siup,tra la la!
Wszystkie lubią taniec taki,
Hop, siup, tra la la!
W tańcu pięknie podskakują,
Hop, siup, tra la la!
I nóżkami przytupują
Hop, siup, bęc!

5. Tu paluszek, tam paluszek,
Kolorowy mam fartuszek.
Tu jest rączka, a tu druga,
A tu oczko do mnie mruga.
Tu jest buźka, tu ząbecki,
Tu wpadają cukiereczki.
Tu jest nóżka i tu nóżka,
Chodź, zatańczysz jak kaczuszka.

6. WIERSZ – Przedszkolaczek
Jestem mały przedszkolaczek,
Mam dwie ręce nogi dwie.
Jestem dzielny już nie płaczę
Do przedszkola chodzić chcę.
Z apetytem wszystko zjadam,
Z dziećmi w zgodzie bawię się.
Pantofelki sam zakładam,
Samodzielny być już chcę.
Tańczę śpiewam recytuję,
I wierszyków dużo znam.
Most i zamek sam buduję
Bo trzy latka przecież mam.

7. „Krasnoludek” – wiersz
Jestem krasnoludek,
mam wesołą minkę.
Czerwoną czapeczkę,
białą pelerynkę.

Wezmę się pod boczki,
wysoko podskoczę.
Klasnę sobie w ręce,
i tak się okręcę.

8. „Pokaż Grzesiu” – PIOSENKA

Pokaż Grzesiu gdzie masz oko, gdzie masz ucho, a gdzie nos
Gdzie masz rękę, gdzie masz nogę, gdzie na głowie rośnie włos
Tupnij nogą, klaśnij w ręce, kiwnij głową tak i nie
Podnieś ręce, wyskocz w górę, razem zabawimy się.
La la la la la la la la la…

9. Dobrze wychowana jest gromadka nasza
Umie mówić: proszę, dziękuję, przepraszam.

Kolejna zasada to prawda nie nowa
Do dyskusji służą nie pięści lecz słowa.

Zabawkami swymi chętnie się dzielimy,
Na zmianę się nimi wesoło bawimy.

Reklamy

Po miłej zabawię potrzebna jest praca.
Bo każda zabawka na miejsce chce wracać.

To, co potrafimy,
Z radością robimy:
Kapcie ubieramy bez pomocy mamy.

Kiedy gdzieś idziemy, to się pilnujemy,
Wędrujemy grzecznie, wracamy bezpiecznie.

Pani swej słuchamy jak taty i mamy,
Kiedy do nas mówi, to nie przeszkadzamy.

Zgodnie się bawimy bo się dobrze znamy.
Gdy się pokłócimy to się przepraszamy.

Po obiedzie w Sali cisza jest prawdziwa,
Bo w ciszy się bardzo dobrze odpoczywa.

Bardzo się lubimy dlatego, że rzadko skarżymy jeden na drugiego.

10. Jestem sobie przedszkolaczek, PIOSENKA
Nie grymaszę i nie płaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
Ten się do nas nie nadaje,
Niechaj w domu siedzi sam,
Ram tam tam, ram tam tam

11. Recytacja wiersza „Maluszki”

3, 4 – latki to są dzieci z tej gromadki,
co wierszyki recytują i piosenki wyśpiewują.
Skaczą pięknie jak piłeczki, buzie mają jak laleczki.
Pięknie prace wykonują, wydzierają, i malują.

12. „My jesteśmy” PIOSENKA

My jesteśmy maluchami RAZ DWA TRZY
Paluszkami poruszamy RAZ DWA TRZY
Teraz mocno zaklaszczemy BACH BACH BACH
I klaszczemy i klaszczemy TAK TAK TAK
Teraz ręce podajemy JA I TY
Bo kółeczko zrobić chcemy RAZ NA TRZY
Kiedy tańczyć już skończymy ACH ACH ACH
To się pięknie ukłonimy WŁAŚNIE TAK
13. Recytacja wiersza „Mam trzy latka”

Mam trzy latka, trzy i pół
sięgam brodą ponad stół.
mam fartuszek z muchomorkiem,
do przedszkola chodzę z workiem.
pantofelki ładnie zmieniam,
myję ręce do jedzenia.
zjadam wszystko z talerzyka,
tańczę, kiedy gra muzyka.
umiem wierszyk o koteczku,
o tchórzliwym koziołeczku.
i o piesku, co był w polu
nauczyłem się w przedszkolu.

14. „Wesoła zabawa” (sł. i muz. D. i K. Jagiełło) PIOSENKA

I. Jak przyjemnie i wesoło,
gdy maluchy idą wkoło,
nóżka lewa, nóżka prawa,
jaka miła ta zabawa. (bis)
Ref.: Hop, hop, tra, la, la,
tańczę, gdy muzyka gra. (bis)

II. Przyszła pora na klaskanie,
aż się dziwią wszystkie panie,
rączka lewa, rączka prawa,
jaka miła ta zabawa. (bis)
Ref.: Hop, hop…

III. Teraz pięknie się kłaniamy,
naszą panią pozdrawiamy,
rączka lewa, rączka prawa,
jaka miła ta zabawa. (bis)
Ref.: Hop, hop…

15. „Paluszkowa rodzina” – wiersz

Ten pierwszy to dziadziuś,
a obok babunia.
Największy to tatuś,
a przy nim mamunia.
A to ja dziecinka mała,
Ato jest rodzinka moja rączka cała.

16. „Będę przedszkolakiem” – PIOSENKA
Właśnie dzisiaj, właśnie dzisiaj
będzie pasowanie,
Właśnie dzisiaj przedszkolakiem,
każdy z nas zostanie
Ref. Hop-hop, tra-la-la-la
przedszkolakiem będę ja
Hop-Hop, tra-la-la-la
przedszkolakiem będę ja

Zawsze będę, zawsze będę
miły dla każdego
Chcę być dobrym przedszkolakiem
i dobrym kolegą

Czy pogoda, czy deszcz pada
Zawsze wcześnie rano
Maszerować do przedszkola
Będę razem z mamą

17. „Sekret czterolatka” – wiersz

1) Coś wam powiem w tajemnicy,
wielki sekret zdradzę wam.
Lubię chodzić do przedszkola,
cztery latka przecież mam.

2) Pani czyta nam bajeczkę,
w której mieszka dobry smok.
No to biegnę już do sali,
tylko cmokną mamę, cmok.

18. „PSZCZÓŁKI” – WIERSZ
My jesteśmy małe pszczółki,
A na głowach mamy czułki.
Wesoło bawimy się w kole,
Bo kochamy nasze przedszkole.

19. „PSZCZÓŁKI” PIOSENKA

Promień słońca budzi mnie,
potem w rosie kąpię się.
Wkładam piękny strój w paseczki,
idealny dla Pszczółeczki
Ref. Bzy bzy bzy rozlega się,
skrzydełka niosą mnie (2x)

Pszczółkę radość wręcz rozpiera,
kiedy z kwiatków nektar zbiera
Będzie z niego pyszny miód,
nie na darmo był ten trud
Ref. Bzy bzy bzy…(2x)

Choć Pszczółeczki małe są,
wszystkim piękny uśmiech ślą
Przez dzień cały się krzątają,
tę piosenkę wam śpiewają.
Ref. Bzy bzy bzy…(2x)

20. Dzień dziś ważny niesłychanie
Przedszkolaków pasowanie!
Wszystkie dzieci są przejęte
Tym niezwykle ważnym świętem.

21. Już czekają niecierpliwie,
a ja wcale się nie dziwię,
To ogromne wyróżnienie.

22. Pora złożyć przyrzeczenie.

23. Nie marudzić i nie płakać,
Lecz radośnie biegać skakać!
Zgodnie dzielić się klockami.
UROCZYŚCIE PRZYRZEKAMY!

24. Pilnie uczyć się wszystkiego,
Być uprzejmym dla każdego,
Żyć w przyjaźni z kolegami.
UROCZYŚCIE PRZYRZEKAMY!

25. Przy śniadaniu i obiedzie
Na krzesełku grzecznie siedzieć.
Wcinać wyżką nie palcami!
UROCZYŚCIE PRZYRZEKAMY!

26. Sprzątać książki i zabawki,
I odnosić je do szafki.
Słuchać pani, taty, mamy!
UROCZYŚCIE PRZYRZEKAMY!

27. Na spacerach dla porządku,
Chodzić zawsze w równym rządku,
Nie oddalać się od pani!
UROCZYŚCIE PRZYRZEKAMY!

28. Daliście dziś na to słowo,
Że spiszecie się wzorowo.
My starszaki przyrzekamy,
Że wam dobry przykład damy!

29. Nim będziecie pasowani,
Trzeba krótki zdać egzamin.

30. Kto odpowie na pytania,
Gotów jest do pasowania!

31. Jak deszczyk kapie? KAP KAP

32. Jak konik człapie? CZŁAP CZŁAP

33. Jak kaczka kwacze? KWA KWA

34. Jak wrona kracze? KRA KRA

35. Jak ptaszek śpiewa? FIU FIU

36. Jak szumią drzewa? SZU SZUUU

37. Świetnie! Teraz stańcie w rzędzie,
Bo już pasowanie będzie.

38. Pani Dyrektor

Kogo dotknę tym lizakiem,
W mig się stanie przedszkolakiem!

39. Ależ miło się zrobiło przedszkolaków nam przybyło.

40. Już nie bobaski i niemowlaczki,
Ale dzieciaki z wesołej paczki.
Od dziś jesteśmy przedszkolakami!
Prosimy pięknie świętujcie z nami.

41. Przedszkolak – PIOSENKA

Chociaż mam trzy latka
wszystko robię sam.
Jeśli nie wierzycie
to pokażę wam.

Ref. Hop, hop lubię skakać,
klaszczę mocno w dłonie.
Piękny ukłon złożę
zaraz w waszą stronę.

42. Uroczyste wręczenie dyplomów – podziękowanie dzieciom za występy.
43. Złożenie rodzicom życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

„Święta – radości czas” – PIOSENKA

Choć za oknem sroga zima brr,brr
I po polu chula wiatr wiu, wiu
Gdy wieczerzę je rodzina mniam mniam
Mnóstwo ciepła płynie w świat.

Święta, Święta – każda buzia uśmiechnięta.
Święta, Święta to radości czas.

Wszyscy składają życzenia cmok, cmok
I radośnie kolędują la, la.
Słychać głośne śmiechy dzieci ha, ha,
Gdy prezenty otrzymują.

44. Zaproszenie rodziców do wspólnej zabawy i dekorowania świątecznych pierniczków:
„Stary niedźwiedź mocno śpi”
„Rączki robią”
„Tworzymy koło”

WYCHOWAWCA: mgr Anna Rozmus-Żuk

źródło: mp3.lubaczow.pl

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm


Reklamy
Reklamy
Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: