Percepcja wzrokowa scenariusze, materiały, ćwiczenia edukacyjno-terapeutyczne

Ćwiczenia percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, przetwarzania informacji wzrokowej ujętej w programach edukacyjno-terapeutycznych oraz grach i zabawach wspomagających zaburzone obszary.