Reklamy
Reklamy
Reklamy

Dzwonią krople deszczu – zajęcia dla dzieci

„Taniec w deszczu” – opowieść ruchowa. Dzieci ilustrują  słowa za pomocą ruchu.

Jest piękny dzień. Słoneczko świeci na niebie, lekki wietrzyk porusza listki drzew, słychać śpiew ptaków. Na placu zabaw wesoło bawią się dzieci: dziewczynki skaczą przez skakankę, a chłopcy rysują kredą samochody na chodniku. Wtem zrywa się silny wiatr. Liście szeleszczą na wietrze, korony drzew zaczynają się wyginać raz w jedną, raz w drugą stronę. Ptaki umilkły. Słońce zasłoniła chmura, z której spadają pierwsze krople deszczu: kap, kap, kap. Dzieci zbierają zabawki i biegną pod drzewa. Wszystkim udaje się zdążyć przed ulewnym deszczem. Na szczęście wkrótce przestaje padać. Dzieci wychodzą spod drzew i zaczynają tańczyć wraz z ostatnimi kroplami, które opadają delikatnie na ziemię. Dziewczynki i chłopcy, tańcząc między kałużami, starają się nie wpaść do wody, ale nie zawsze im się to udaje. Raz po raz słychać: chlap, chlap, gdy ktoś wpada do kałuży. Na niebie znów pojawia się słońce. Dzieci biegną do domu, aby zdjąć przemoczone trampki i włożyć kalosze. Wracają na plac zabaw i chodzą po kałużach.

Co to jest pogoda film  youtube

 • „W czasie deszczu dzieci się nudzą” – rozmowa o spędzaniu czasu w deszczowe dni, budowanie u dziecka poczucia własnej wartości poprzez akceptację jego wypowiedzi . Rodzic zaczyna rozmowę: Podobno w czasie deszczu dzieci się nudzą.

Czy Wy nudzicie się, kiedy pada na dworze?

W co można się bawić w deszczowe dni?.

Dziecko może przedstawić swoją propozycję zabawy .  Nasza rola polega na odnajdywaniu zalet w zgłoszonych propozycjach i motywowaniu w ten sposób dzieci do dalszych wypowiedzi .

 • „Deszcz majowy” – słuchanie ze zrozumieniem wiersza L . Staffa, poszerzanie zasobu słownictwa . Posłuchajcie uważnie wiersza, bo za chwilę zagramy w grę „Prawda czy fałsz”. Będziecie musieli powiedzieć, czy to, co będę Wam mówić, zgadza się z tym, co usłyszeliście w wierszu, czy nie .

Słońce świeci, deszczyk pada, Czarownica się podkrada.

Chodźcie, chodźcie prędzej, dzieci! Z nieba złoty deszczyk leci.

Maj na ziemi! Deszcz o wiośnie. Kogo zmoczy, ten urośnie.

Świeżą trawę skropi rosą, Będziem po niej biegać boso,

Będziem wstrząsać mokre drzewa, Niech nas zlewa, niech nas zlewa.

Rosi deszczyk nam na głowy, Srebrny, złoty, brylantowy.

Iskry, perły i diamenty Lecą z chmury uśmiechniętej.

To klejnoty, a nie deszcze… Jeszcze, jeszcze… Jak szeleszcze,

Szepce, szemrze, szumi, śpiewa… Trawy cieszą się i drzewa.

 • „Prawda czy fałsz?” – gra, sprawdzanie stopnia zrozumienia i zapamiętania utworu . Rodzic wyjaśnia zasady gry „Prawda czy fałsz”: Posłuchajcie zdań z wiersza. Jeśli zdanie jest prawdziwe, wstańcie, a jeśli jest fałszywe, nie ruszajcie się z miejsc .

– Z nieba… zielony deszczyk leci – fałsz (złoty)

– Świeżą trawę skropi rosą, będziem po niej biegać… w butach – fałsz (boso)

– Deszcz o wiośnie kogo zmoczy, ten urośnie – prawda

– Iskry, perły i… zegarki lecą z chmury uśmiechniętej – fałsz (diamenty)

– Trawy cieszą się i drzewa – prawda

Uwaga! Jeśli dzieci pamiętają, jak poprawić błąd w usłyszanym zdaniu, mogą to robić same . Jeśli nie pamiętają, nauczyciel podaje prawidłowy wyraz .

 • „Czy wiesz, jak się ubrać”? – zabawa dydaktyczna . Przygotowujemy różnego rodzaju ubrania . Zimowe, letnie, wiosenne i jesienne . Dzieci wspólnie nazywają każdą część garderoby, następnie rozkładamy na dywanie obrazki pogody słonecznej, deszczowej, wietrznej i zimowej, zadaniem dzieci jest dopasowanie ubrań do odpowiedniej pogody . Zabawa ta kończy się rozmową na temat nieodpowiedniego ubioru i jego konsekwencji dla naszego zdrowia .
 • „Deszcz jest muzyką” – swobodna twórczość plastyczna inspirowana muzyką ; nagranie z muzyką relaksacyjną, która będzie stanowiła tło muzyczne podczas malowania . W utworze słychać kolejno: kapiące krople deszczu, drobny deszczyk, przechodzący stopniowo w ulewę, burzę z odgłosami grzmotów . Rozmawiamy z dziećmi o wrażeniach, jakie wywołuje wysłuchana muzyka . Następnie prosimy, aby postarały się je przedstawić na obrazku, np . malując nastrojowy krajobraz . Po ukończeniu pracy plastycznej przez dzieci zwracamy ich uwagę na dynamikę utworu (cicho–głośno) . Na początku muzyka brzmi cicho, nastrojowo, a na końcu głośno (burza z piorunami) . W dalszej części zajęć dzieci mogą odtworzyć na trójkątach ( innych przedmiotach) lub uderzać o szkło szmer drobnego deszczu (dynamika: cicho), a potem na bębenkach, klockach odgłosy ulewy i burzy (dynamika: głośno) .

Grzmot i deszcz na relaks youtube    https://www.youtube.com/watch?v=5JBsAPRJeBY

 • „Psoty i figle w deszczu” – zabawa dydaktyczno-ruchowa . razem z dziećmi ustawia w rzędzie krzesełka i oznajmia: Musimy je ponumerować. Liczymy od początku, czyli stąd: jeden – pierwsze krzesełko (przykleja karteczkę z cyfrą 1), dwa – drugie krzesełko itd . Po oznaczeniu cyframi wszystkich przeliczają, ile  jest .Grając na tamburynie, dajemy znak, że dzieci mogą biegać po całej sali . Po chwili przerywamy grę i wyznaczamy,  na którym usiąść ma  krześle. Pytamy, jaki jest numer jego krzesełka, przelicza.  Zabawa zaczyna się od początku .
 • Domowa rytmika z panią Elizką odcinek 10 https://www.youtube.com/watch?v=ZHPArMagxT4&t=360s
 • Kalendarz pogody– zachęcam od obserwacji pogody i zaznaczania jej w kalendarzu pogody przez tydzień.

źródło: pm4zamosc.pl

Reklamy

Mały deszcz i duży deszcz

Podstawa programowa

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • uczestniczy w zabawach ruchowych, naśladowczych

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • używa zwrotów grzecznościowych
 • współdziała z dziećmi w zabawie

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • układa rytmy, odtwarza układy przedmiotów

Cele ogólne:

 • rozpoznaje wybrane symbole np. elementy pogody
 • uczestniczy we wspólnych zabawach

Cele operacyjne
Dziecko:

 • stosuje określenia: duży, mały
 • potrafi rozróżnić parasol duży, mały
 • potrafi rozróżnić krople małe i duże

Formy pracy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Metody pracy:

 • słowna – rozmowa, objaśnienia
 • oglądowe – obserwacja, pokaz
 • czynna – praktycznego działania, zadań stawianych do wykonania

Warstwa biologiczna
Uczestniczy w zabawach organizowanych metodą opowieści ruchowej.
Warstwa psychologiczna
Poznaje zjawiska pogodowe charakterystyczne dla jesieni. Stosuje słowa: duży, mały.
Warstwa socjologiczna
Potrafi zgodnie działać w grupie podczas zabaw ruchowych.
Warstwa kulturologiczna
Naśladuje ruchem deszcz.
Warstwa duchowa
Przestrzega umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie.

Środki dydaktyczne: wiersz (autor nieznany) pt. „Deszczyk pada”, chusta animacyjna, wiatrak matematyczny, kartonowe parasole, krople deszczu, piłki

Przebieg zajęcia

1. Powitanie i zaproszenie do zabawy piosenką.

Chodźmy wszyscy do kółeczka zatańczymy raz i dwa,
tańczy misiu i laleczka,
mały pajac hop sa sa.

2. Wyciszanka na początek zajęcia.

Cichuteńko już siadamy
i zajęcia zaczynamy.
Cicho – sza, cicho-sza,
cicho-sza.

Gdy szybciutko usiądziemy,
dużo rzeczy się dowiemy,
Cicho-sza, cicho-sza,
cicho-sza.

Gdy ktoś chciałby nam przeszkodzić,
pani palcem mu pogrozi.
Cicho-sza, cicho-sza,
cicho-sza.

3. Nauczyciel trzymając kroplę deszczu, wykonaną z kartonu, przekazuje ją dziecku, siedzącemu obok niego w kole za pomocą klamerki, wypowiadając zdanie: ,,Kropelkę deszczu puszczam w krąg, niechaj wróci do mych rąk”.

4. Wprowadzenie do zajęcia poprzez wysłuchanie wiersza „Deszczyk pada”.

Deszczyk pada, deszczyk pada, parasolka się rozkłada.
Chmurki małe się spotkały i cichutko rozmawiały.
Deszczyk pada mały, duży
a w kałużach są kropelki.

Nauczyciel rozkłada na podłodze wycięte z kartonu parasole, duże i małe krople deszczu. Dzieci układają na dużym parasolu duże krople deszczu, na małym małe krople.

5. ,,Wiatrak matematyczny” zabawa pt: „Krople małe i duże”, układanie rytmu.

Dzieci siedzą na dywanie w kole, wiatrak leży na podłodze, dzieci zajmują miejsca – każde przy jednej wstążce. Nauczyciel wręcza każdemu krople deszczu – duże i małe (wycięte z kartonu). Zwraca uwagę, że krople nie są takie same i proponuje, aby dzieci je porównały. Nauczyciel pyta o różnicę miedzy kroplami. Dzieci odpowiadają, że jedna kropla jest duża a druga mała. Nauczyciel prosi dzieci, aby podniosły do góry kroplę dużą a następnie małą. Nauczyciel układa krople małe i duże na wstążce według podanego rytmu. Zadaniem dziecka jest kontynuowanie rytmu rozpoczętego przez nauczyciela.

6. Zabawa z chustą animacyjną – Zabawa ruchowa „Duży i mały deszcz”.

Dzieci ustawione w kole trzymają chustę: mały deszcz, mocny deszcz, ulewa. Wysypujemy na chustę kolorowe piłeczki, delikatnie unosimy chustę tak aby piłki nie spadły, coraz wyżej i wyżej.

7. Zabawa ruchowa z rymowanką.

,,Popatrz w niebo jakie chmury
mała kropla leci z góry,
kropla deszczu kap, kap, kap
i już mokry cały świat” .

Dzieci siedzą w kole. Zamykają oczy. Dziecko, które poczuje kropelkę wody na swoim czole wstaje i idzie za nauczycielem.

8. Podziękowanie za wspólną zabawę.

Opracowanie: Grażyna Itrich

Ile widzisz kropli?

Przypnij klamerkę we właściwym miejscu. Wcześniej wytnij arkusze.

Bajka muzyczna „Deszczem wyszywane”

źródło: opracowanie własne na podstawie podanych źródeł, ilustracja: Suzane Herbert herberba.myportfolio.com

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #wskazówki #ZA #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy
Reklamy

Reklamy

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: