Dostosowanie wymagań edukacyjnych z WF do indywidualnych potrzeb dziecka

ZASADY PRACY NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGOZ UCZNIAMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH(z dysfunkcjami motorycznymi, zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, niepełnosprawnością intelektualną). I. Uczniowie z nadpobudliwością stwierdzoną przez poradnię charakteryzują się:-nadmierną ruchliwością,-zaburzeniami koncentracji uwagi,-gadulstwem lub ciągłym powtarzaniem słów,-nieprzewidywalnością.W pracy z dziećmi należy:-ukierunkować nadmierną energię ruchową,-skupiać uwagę na danej czynności ze względów bezpieczeństwa,-formułować jasne i krótkie polecenia,-przypominać obowiązujące zasady... Czytaj dalej →

Wychowanie fizyczne – autyzm

Gdy jednym dzieciom z autyzmem lub zespołem Aspergera sporty zespołowe sprawiają wiele problemów, inne zaczynają się intensywnie interesować grami zespołowymi - a raczej ich regułami. "Specjaliści w dziedzinie przystosowań na lekcjach wychowania fizycznego to nauczyciele przeszkoleni w zakresie wprowadzania modyfikacji sprzętu i programu nauczania, które umożliwiają dzieciom o specjalnych potrzebach udział w zajęciach razem z... Czytaj dalej →

WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia

Zakres i sposób dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych w ramach prowadzonych zajęć WYCHOWANIE FIZYCZNE Wykorzystanie ćwiczeń doskonalących somatognozę (orientację w schemacie własnego ciała). "Przeznaczenie większej ilości czasu na opanowanie danej sprawności ruchowej. Wielokrotne wyjaśnianie reguł sportowych. Zapewnienie większej liczby ćwiczeń potrzebnych do opanowania danej umiejętności. Dostosowanie rodzaju ćwiczeń do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych... Czytaj dalej →

Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm

Wychowanie fizyczne - rewalidacja - klasy I-IV Celem zajęć jest: Kształtowanie poczucia tożsamości, poznanie siebie i umiejętności nawiązywania kontaktu poprzez ruch. Kształtowanie orientacji przestrzennej. Usprawnianie ruchowe. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zdobywanie umiejętności w czynnościach samoobsługi i zaradności. Kształtowanie nawyków higieniczno zdrowotnych. Kształtowanie umiejętności kontrolowania własnej energii i wyrażania potrzeb emocjonalnych w sposób społecznie akceptowalny. Kształtowanie umiejętności... Czytaj dalej →

WF

Zajęcia sportowe w szkole oprócz zdobywania formy i nowych umiejętności powinny służyć zabawie, pozbyciu się nadmiaru energii i poprawieniu samopoczucia "Ogólne zajęcia sportowe - zarówno to odbywające się w przeznaczonej do nich sali gimnastycznej, jak i szkolnej stołówce - są zazwyczaj organizowane w dużych, jasno oświetlonych pomieszczeniach, w których brakuje materiałów pochłaniających dźwięki. Odbijający się... Czytaj dalej →

Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego

Nauczyciel wychowania fizycznego, tak jak inni nauczyciele również powinien znać naturę autyzmu oraz wiedzieć, jak dostosować do niego zajęcia fizyczne. Tony Attwood jeden z największych światowych autorytetów ds. zespołu Aspergera (klinicysta, praktyk), twierdzi:"Nauczyciel powinien kłaść nacisk raczej na gimnastykę niż rywalizację drużynową. Wymagając od dziecka uczestnictwa w grach i zabawach z piłką, nauczyciel powinien zabronić innym... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑