Percepcja słuchowa ćwiczenia ujęte w programie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej:

Continue reading „Percepcja słuchowa – mowa dźwięków”

Reklamy