Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową

Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową - zestawy Ćwiczenia w poprawnym wymawianiu głosek i wiązaniu ich z odpowiednimi literami. Dostrzeganie rymu (powtarzającego się motywu) w wierszach, piosenkach. Kierowanie uwagi słuchowej na bodźce dźwiękowe: Pokaż na rysunku, które zwierze się teraz odezwało;Poszukaj gdzie jest schowany budzik;Poruszaj się w rytm muzyki (szybko lub wolno). Nazywanie barwy głosu (męski, kobiecy, … Czytaj dalej Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową

Zakres ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej. Mowa dźwęków Doskonalenie percepcji słuchowej i umiejętności rozpoznawania dźwięków celowo wytwarzanych.Graficzne przedstawienie długości dźwięków, np. ustawienie patyczków zgodnie z usłyszanymi uderzeniami lub rysowanie kresek długością odpowiadających dźwiękom.Ilustrowanie swobodnym ruchem nastroju i charakteru słuchanej muzyki.Odgadywanie zagadek rytmicznych.Odtwarzanie graficzne wysłuchanego rytmu (np. za pomocą kropek … ……), w układzie przestrzennym.Określanie … Czytaj dalej Zakres ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową

Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową – rewalidacja

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych #szkołapodstawowa#gimnazjum Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową Ćwiczenia w poprawnym wymawianiu głosek i wiązaniu ich z odpowiednimi literami. Dostrzeganie rytmu (powtarzającego się motywu) w wierszach, piosenkach. Kierowanie uwagi słuchowej na bodźce dźwiękowe:  „Pokaż na rysunku, które zwierzę się teraz odezwało”;„Poszukaj, gdzie jest schowany budzik”;„Poruszaj się w … Czytaj dalej Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową – rewalidacja

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej - mowa dźwięków #IPET#zajęcia#wyrównawcze#dydaktyczne#kompensacyjne#ćwiczenia Mowa dźwięków „Doskonalenie percepcji słuchowej i umiejętności rozpoznawania dźwięków celowo wytwarzanych.Graficzne przedstawianie długości dźwięków, np. ustawienie patyczków zgodnie z usłyszanymi uderzeniami lub rysowanie kresek długością odpowiadających dźwiękom.Ilustrowanie swobodnym ruchem nastroju i charakteru słuchanej muzyki.Rozwiązywanie zagadek rytmicznych. Odtwarzanie graficzne wysłuchanego rytmu: graficznie (np. za pomocą … Czytaj dalej Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej

Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową

Ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową: Czytanie wyrazów sylabami, później całościowo.Kończenie zaczętego wyrazu.Przekształcanie wyrazów przez przestawienie głosek.Pisanie sylab, wyrazów.Składanie sylab z głosek, wyrazów z sylab. Synteza: usłyszanych głosek;wyrazów złożonych z trzech do pięciu głosek; czterech do ośmiu głosek;wyrazów dwu – i trzysylabowych w mowie głośnej i cichej. Szeregowanie wyrazów według kolejności ich wypowiadania. Układanie trzy-, czterowyrazowych zdań … Czytaj dalej Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową

Zestaw ćwiczeń percepcji słuchowej

Doskonalenie uważnego słuchania, słuchu fonemowego, fonematycznego, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej dla dzieci z trudnościami w nauce #autyzmipochodne#ASD#ZA#dysleksja#niepełnosprawnośćintelektualnaumiarkowana#IPET#rewalidacja#indywidualne#wyrównawcze Doskonalenie uważnego słuchania: „rozpoznawanie, różnicowanie oraz lokalizacja dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia: głosów przyrody, głosów wydawanych przez różne przedmioty i substancje, instrumenty muzyczne;różnicowanie wysokości natężenia i barwy dźwięku;ćwiczenia rytmiczne, odtwarzanie struktur rytmicznych (wyklaskiwanie, wystukiwanie lub wygrywanie określonych … Czytaj dalej Zestaw ćwiczeń percepcji słuchowej

Percepcja słuchowa – mowa dźwięków

Percepcja słuchowa ćwiczenia ujęte w programie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej: Percepcja słuchowa - mowa dźwięków Rozpoznawanie przedmiotu po wydawanym przez jego dźwięku.Rozpoznawanie treści przekazywanych przez znaki słuchowe: źródła natężenia, siły dźwięku.Określanie charakteru słyszanej muzyki (wesoła, smutna).Odtwarzanie swobodnym ruchem nastroju i charakteru słyszanej muzyki. Cele operacyjne: Słuchanie „ciszy” – określanie rodzaju dźwięków, odległości ich … Czytaj dalej Percepcja słuchowa – mowa dźwięków