Których umiejętności związanych z zabawą uczyć? – ASD

Zanim nauczymy dziecko z ASD bawić się, musimy wybrać których umiejętności będziemy je uczyć. Proces wyboru należy potraktować bardzo poważnie, twierdzą Ron Leaf i John McEachin Umiejętności zabawy powinny obejmować te bardziej społeczne, jak gry planszowe, jak również te przydatne do samodzielnej zabawy. Najwięcej uwagi należy poświęcić na czynności odpowiednie dla wieku i płci dziecka, … Czytaj dalej Których umiejętności związanych z zabawą uczyć? – ASD

Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie

Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie "Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie, podana również przez American Occupational Therapy Associatoion - Watertown, P.C., została stworzona po to, aby dostarczyć dziecku skutecznego i kontrolowanego bodźca, który ułatwi integrację sensoryczną. Lista ta dogłębnie opisuje elementy fizyczne bodźców sensorycznych. Przeczytaj sugestie i zaznacz … Czytaj dalej Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie

Spektrum autyzmu – Lista Umiejętności Ucznia (LUM)

Diagnoza funkcjonalna - Lista Umiejętności Ucznia (LUM) "Funkcjonalne podejście w diagnozie psychologiczno-pedagogicznej zakłada skupienie uwagi diagnosty na próbie wyjaśnienia mechanizmów stanowiących podłoże trudności regulacyjnych obserwowanych u danego ucznia oraz na określeniu możliwości usunięcia tychże trudności (Sęk, 2007). W kontekście całokształtu czynności diagnozujących ujętych w ramy podstawowe procedur wewnętrznych próba wyjaśniania mechanizmów poznawczych (deficyty podstawowe w … Czytaj dalej Spektrum autyzmu – Lista Umiejętności Ucznia (LUM)

Zabawa poznaj-piłka – scenariusz

Poznaj-piłka to gra rozwijająca umiejętności społeczne pozwalająca dzieciom w zabawny sposób poznawać imiona i zainteresowania kolegów i koleżanek, daje także możliwość dzielenia się zainteresowaniami Czego dzieci się uczą Pierwszoplanowe: Przedstawianie się, słuchanie innych. Drugoplanowe: Stosowanie się do poleceń, samokontrola. Poziom trudności Dla początkujących. Umiejętności Dzieci muszą umieć przedstawić się innym, stosować się do poleceń i … Czytaj dalej Zabawa poznaj-piłka – scenariusz

Asertywność – ćwiczenia/kartka

Dzieci używające efektywnych strategii asertywności częściej odnoszą sukcesy w rozwiązywaniu konfliktów z innymi (Dumani Margolin, 2007) Umiejętność bycia asertywnym jest powiązana z bezpiecznym przywiązaniem i zaawansowanymi umiejętnościami rozwojowymi, takimi jak umiejętności negocjacji społecznych z rodzicami i innymi dorosłymi. Stwierdź, czy coś cię denerwuje (np. ktoś wpycha się do kolejki przed tobą).Pomyśl, w jaki sposób powiedzieć … Czytaj dalej Asertywność – ćwiczenia/kartka