Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych #szkołapodstawowa#gimnazjum Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową Ćwiczenia w poprawnym wymawianiu głosek i wiązaniu ich z odpowiednimi literami. Dostrzeganie rytmu (powtarzającego się motywu) w wierszach, piosenkach. Kierowanie uwagi słuchowej na bodźce dźwiękowe:  "Pokaż na rysunku, które zwierzę się teraz odezwało"; "Poszukaj, gdzie jest schowany budzik"; "Poruszaj... Czytaj dalej →

Reklamy

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej - mowa dźwięków #IPET#zajęcia#wyrównawcze#dydaktyczne#kompensacyjne#ćwiczenia Mowa dźwięków "Doskonalenie percepcji słuchowej i umiejętności rozpoznawania dźwięków celowo wytwarzanych. Graficzne przedstawianie długości dźwięków, np. ustawienie patyczków zgodnie z usłyszanymi uderzeniami lub rysowanie kresek długością odpowiadających dźwiękom. Ilustrowanie swobodnym ruchem nastroju i charakteru słuchanej muzyki. Rozwiązywanie zagadek rytmicznych. Odtwarzanie graficzne wysłuchanego rytmu: graficznie... Czytaj dalej →

Zestaw ćwiczeń percepcji słuchowej

Doskonalenie uważnego słuchania, słuchu fonemowego, fonematycznego, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej dla dzieci z trudnościami w nauce #autyzmipochodne#ASD#ZA#dysleksja#niepełnosprawnośćintelektualnaumiarkowana#IPET#rewalidacja#indywidualne#wyrównawcze Doskonalenie uważnego słuchania: "rozpoznawanie, różnicowanie oraz lokalizacja dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia: głosów przyrody, głosów wydawanych przez różne przedmioty i substancje, instrumenty muzyczne; różnicowanie wysokości natężenia i barwy dźwięku; ćwiczenia rytmiczne, odtwarzanie struktur rytmicznych (wyklaskiwanie, wystukiwanie lub... Czytaj dalej →

Słuch w szkole

Badania słuchu u autystycznych dzieci zwykle nie dają prawidłowego obrazu ich  rzeczywistych umiejętności słuchowych. Wiedzą o tym audiolodzy obeznani z problemami sensorycznymi Lindsey Biel twierdzi, że "trudności z hiperwrażliwością lub hiperakuzją, nad - lub niedowrażliwością na pewne częstotliwości dźwięku, odróżnianie istotnych głosów od zbędnych odgłosów otoczenia, a także inne problemy ze słuchem mogą utrudnić słuchanie... Czytaj dalej →

Praca z upośledzeniem słuchu w ASD

Bez względu na to, o jaki zmysł chodzi, i bez względu na to, czy problem z przetwarzaniem informacji jest nieznaczny, czy też sprowadza się do nieumiejętności odbierania bodźców przez dany kanał, zasady terapii są takie same - twierdzą Greespan i Vieder. A mianowicie: Umocnij dany kanał odbioru bodźców na tyle, na ile to możliwe, biorąc... Czytaj dalej →

Kłopoty ze słuchem u chłopców

Im więcej zbieram wiadomości o autyzmie, tym więcej zauważam cech wspólnych związanych z prawidłowym rozwojem typowych chłopców i "odmiennym" rozwojem autystycznych chłopców. To, tak jakby chłopcy od początku swojego życia skazani byli na tak zwane "niewłaściwe" zachowania bez względu na to czy są dotknięci autyzmem czy nie. Najłatwiej można to dostrzec w przedszkolu. Małe dziewczynki wydają się bardziej kompetentne... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑