Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu realizowany w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zorganizowanych na terenie szkoły, opracowany pod kątem specyficznych potrzeb ucznia wynikających z badań, obserwacji i zaleceń terapeutycznych PERCEPCJA WZROKOWA Cele terapeutyczne: usprawnianie zaburzonej percepcji wzrokowej, kompensowanie, korygowanie deficytów w tym zakresie;kształcenie umiejętności różnicowania cech przedmiotów, figur, symboli ze względu … Czytaj dalej Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET

Percepcja słuchowa – mowa dźwięków

Percepcja słuchowa ćwiczenia ujęte w programie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej: Percepcja słuchowa - mowa dźwięków Rozpoznawanie przedmiotu po wydawanym przez jego dźwięku.Rozpoznawanie treści przekazywanych przez znaki słuchowe: źródła natężenia, siły dźwięku.Określanie charakteru słyszanej muzyki (wesoła, smutna).Odtwarzanie swobodnym ruchem nastroju i charakteru słyszanej muzyki. Cele operacyjne: Słuchanie „ciszy” – określanie rodzaju dźwięków, odległości ich … Czytaj dalej Percepcja słuchowa – mowa dźwięków