500+ news – na chłopski rozum

funny-sign-urban-art-michael-penderson-australia-10

Jak podaje dzisiejsza Gazeta Wyborcza 500 zł netto będzie wypłacane od 1 kwietnia na każde drugie, trzecie i kolejne dziecko a rodzina z pięciorgiem dzieci dostanie 2 tys.  zł miesięcznie, niezależnie od dochodów.

„Jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto – świadczenie będzie przysługiwało także na pierwsze dziecko. Rodzina z pięciorgiem dzieci i z dochodami poniżej limitu dostanie 2,5 tys. zł netto miesięcznie. limit dochodu w rodzinach, w których wychowuje się niepełnosprawne dziecko, to 1200 zł netto.

Uwaga! Gdy będziemy starali się oświadczenie na pierwsze dziecko i ustalali dochód na członka rodziny, to przy obliczeniach dochodu mamy prawo uwzględniać dziecko do 25. roku życia, ale tylko wtedy, gdy pozostaje na utrzymaniu rodziców. Dzięki temu dochód rozłoży się na więcej osób i jest większa szansa, że dostaniemy pieniądze również na pierwsze dziecko.

Przykład

W rodzinie jest jedno dziecko w wieku 24 lat, pozostające na utrzymaniu rodziców, i drugie pięcioletnie. Czy rodzina dostanie 500 zł?

Tak, jeśli udowodni dochód do 800 zł netto na osobę. Może być o to łatwiej, ponieważ można uwzględnić 24-latka przy wyliczaniu dochodu.

Przykład

Czy w rodzinie z trojgiem dziecidwóch studentów (22 i 23 lata) i jeden gimnazjalista – należą się pieniądze?

Taka rodzina dostanie 500 zł na gimnazjalistę tylko wtedy, gdy udowodni odpowiednio niski dochód. Przy wyliczaniu dochodu będzie uwzględniona dwójka studentów.

Uwaga! Przy obliczaniu dochodu pod uwagę brane będą też dzieci, które ukończyły 25 lat, ale tylko wtedy, jeśli mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i pobierają świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dla kogo pieniądze

O świadczenie wychowawcze będą się mogli starać:

  • rodzice (pary, ale też samotni);
  • opiekunowie prawni bądź opiekunowie faktyczni dziecka (za opiekuna faktycznego dziecka uznaje się osobę, która opiekuje się dzieckiem, która wystąpiła do sądu rodzinnego o jego przysposobienie).

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka dostaną pieniądze na podstawie przepisów o pieczy zastępczej.

Po rozwodzie, jeżeli sąd wyda decyzję, że oboje rodzice mają prawo do opieki naprzemiennej – np. w jednym tygodniu zajmuje się ojciec, a w drugim matka – świadczenie zostanie podzielone między nich. Dostaną po połowie, jeżeli dzielą się wychowaniem po równo, w innym przypadku 500 zł będzie dzielone proporcjonalnie w stosunku opieki nad dzieckiem.

Uwaga! Dzieciom adoptowanym świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak biologicznym.

Nieformalne związki i rodziny patchworkowe

Pieniądze dostanie każda rodzina, bez względu na stan cywilny, a więc małżeństwa, rozwiedzeni, rodziny niepełne, a także pary żyjące w związkach nieformalnych.

Przykład

Czy samotny mężczyzna, który ma troje dzieci, każde z inną kobietą, dostanie 500 zł?

Dostanie, jeżeli sprawuje opiekę nad dziećmi. Na pewno dostanie 1 tys. zł na drugie i trzecie dziecko, a czy również na pierwsze, zależy od dochodu w rodzinie.

Przykład

Czy samotna kobieta, która ma dwoje dzieci każde z innym mężczyzną, dostanie 500 zł?

Analogicznie jak w pierwszym przypadku dostanie, jeżeli dzieci z nią przebywają i matka się nimi opiekuje. Na pewno dostanie pieniądze na drugie dziecko, w sprawie pierwszego zdecyduje dochód na członka rodziny.

Co z bliźniakami?

Pieniądze dostaniemy na pewno na jedno dziecko, czy również na drugie zależy od dochodu w rodzinie.

Wdowa z jednym dzieckiem dostanie nowe świadczenie pod warunkiem, że dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł na osobę. A więc w przypadku dwuosobowego gospodarstwa ogólny dochód nie może być wyższy niż 1600 zł netto.

Przykład

Czy w związku nieformalnym, w którym mężczyzna ma dwoje dzieci z poprzedniego związku (i z nimi mieszka) i kobieta dwoje dzieci z poprzedniego związku (też z nią mieszkają), rodzina ma czworo dzieci? Czy każdy z rodziców ma dwoje?

W takim przypadku uznajemy, że mamy dwie rodziny i każda z nich ma po dwojgu dzieci. Ojciec na pewno dostanie po 500 zł na jedno swoje dziecko, którym się opiekuje, a na drugie pod warunkiem, że ma niski dochód, który będzie dzielony na trzy osoby, a więc na ojca i dwoje jego dzieci. Tak samo będzie z jego partnerką. Dostanie pieniądze na jedno ze swoich dzieci, a na drugie – jeżeli udowodni niski dochód.

Jeśli powyższa para jest małżeństwem, uznaje się, że mamy do czynienia z jedną rodziną, ponieważ doszło do zawarcia małżeństwa. Państwo wypłaci więc takiej rodzinie pieniądze na troje dzieci, a na czwarte pod warunkiem niskiego dochodu.

W sytuacji gdy w związku nieformalnym mężczyzna ma dwoje dzieci z poprzedniego związku, kobieta też ma dwójkę z poprzedniego związku i oprócz tego mają jedno wspólne dziecko, uznajemy, że mamy jedną rodzinę z pięciorgiem dzieci. Taka rodzina dostanie na pewno 2 tys. zł na czworo dzieci. Może starać się o pieniądze na piąte dziecko pod warunkiem, że dochód w rodzinie nie jest za wysoki.

Kto nie dostanie?

Świadczenia nie dostaną rodzice, których dziecko pozostaje w związku małżeńskim (czyli np. wzięło ślub, mając lat 17).

Nie dostanie pieniędzy rodzic, który pracuje za granicą i tam pobiera dodatek na dziecko. Pieniądze można pobierać tylko w jednym kraju.

Pieniędzy nie dostaną rodzice, których dziecko jest umieszczone w „instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie”, to np. dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Rodzinne nie wlicza się

Świadczenie 500 zł nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki rodzinne, alimenty z Funduszu i zasiłki z pomocy społecznej lub dodatki mieszkaniowe. Jeżeli ktoś pobiera zasiłki rodzinne czy zasiłki z pomocy społecznej, nic nie straci”(L. Kostrzewski, P. Miączyński artykuł (fragmenty): „Plus 500 zł na dziecko”, GW z poniedziałek 22 lutego 2016, Nr 43.8680).

 

 

 

 

 

 

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s