Pierwsze słowa w autyzmie

Badania nad ludzką ewolucją przyniosły nowe spostrzeżenia na temat tego, jak rozwija się język w życiu każdego niemowlęcia i dziecka. Proces ten przebiega podobnie u znacznej większości dzieci ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju, nawet wówczas, gdy mają z tym biologicznie uwarunkowane trudności. Jednym z podstawowych elementów, bez którego język nie rozwinie się u … Czytaj dalej Pierwsze słowa w autyzmie

Wymawianie słów podczas pisania ASD

Często zdarza się, że uczniowie z ASD/dysleksją/ADHD mylą samogłoski ("los" zamiast "las") umieszczają litery w niewłaściwym porządku ("kordła" zamiast "kołdra", dodając litery ("mydyło" zamiast "mydło") lub je pomijają ("wana" zamiast "wanna") Zapobiec tym błędom może – o ile uczniowie nie mają problemów z fonetyką – wymawianie słów podczas ich zapisywania. Początkowo powinni oni wypowiadać je … Czytaj dalej Wymawianie słów podczas pisania ASD