Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej – zmysły

Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej - praca na poziomie zmysłowym. Pierwszy czasookres Sfera oddziaływań terapeutycznychDziałania edukacyjne (rodzaje stosowanych ćwiczeń)Uwagi (przykładowe zapiski nauczyciela terapeuty)1231. Sfera emocjonalno-społecznaWdrażanie dziecka do wykonywania czynności samoobsługowych z pomocą drugiej osoby:– doskonalenie umiejętności posługiwania się łyżką,– wdrażanie dziecka do samodzielnego spożywania posiłków.Wdrażanie do samodzielnego mycia rąk i twarzy (zębów – z pomocą … Czytaj dalej Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej – zmysły

Trening Umiejętności Społecznych – scenariusz zajęć

Trening Umiejętności Społecznych - scenariusz zajęć Rodzaj zajęć: RewalidacjaTemat zajęć: Trening Umiejętności SpołecznychProwadzący: mgr Natalia StrząbałaKlasa: P Cel główny:- Kształtowanie i doskonalenie umiejętności samoobsługowych Cele szczegółowe:-uczeń potrafi nakryć stół-uczeń samodzielnie wykłada produkty spożywcze z pojemnika-uczeń kulturalnie i estetycznie spożywa posiłek-uczeń samodzielnie odkłada na półkę talerze i podkładki Formy pracy:– grupowa– indywidualnaMetody pracy:– instrukcja słowna– działania … Czytaj dalej Trening Umiejętności Społecznych – scenariusz zajęć

Rewalidacja indywidualna – zaradność i samoobsługa/autyzm

Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęćRewalidacja przez muzykęScenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarzaScenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających percepcję i pamięć wzrokową Rewalidacja indywidualna - zaradność i samoobsługa Cele Celem nauczania tego przedmiotu jest kształtowanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania dotyczącego w szczególności samoobsługi w zakresie: sygnalizowania i załatwiania potrzeb fizjologicznych,samodzielnego ubierania się i rozbierania oraz … Czytaj dalej Rewalidacja indywidualna – zaradność i samoobsługa/autyzm