Połącz cyfrę

Cel: - łączenie symboli z ilością obiektów, - rozpoznawanie cyfr. Polecenie: połącz cyfrę z ilością przedmiotów. Pokoloruj ilość kwadratów zgodną z ilością przedmiotów lub zaznacz. źródło: okuloncesiTr.net jufmarije.nl plastificandoilusionesenlainfancia.blogspot.com teacherspyteachers.com morningkids.net colorea mannanas / Pinterest edufichas.com edubuzzkids.com minkokul.com

Stałość spostrzegania, autyzm – ćwiczenia

Cele: Ćwiczenia percepcji wzrokowej: - stałość spostrzegania, - rozróżnianie wielkości i kształtów, - rozróżnianie kierunków i kolorów, - motoryka mała. Polecenie: znajdź obiekty małe, duże, średnie i pokoloruj według wzoru lub zaznacz kolorem kierunki. źródło: http://www.tinasblumenwiese.com http://www.ecognitiva.com

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z WF do indywidualnych potrzeb dziecka

ZASADY PRACY NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGOZ UCZNIAMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH(z dysfunkcjami motorycznymi, zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, niepełnosprawnością intelektualną). I. Uczniowie z nadpobudliwością stwierdzoną przez poradnię charakteryzują się:-nadmierną ruchliwością,-zaburzeniami koncentracji uwagi,-gadulstwem lub ciągłym powtarzaniem słów,-nieprzewidywalnością.W pracy z dziećmi należy:-ukierunkować nadmierną energię ruchową,-skupiać uwagę na danej czynności ze względów bezpieczeństwa,-formułować jasne i krótkie polecenia,-przypominać obowiązujące zasady … Czytaj dalej Dostosowanie wymagań edukacyjnych z WF do indywidualnych potrzeb dziecka

Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią

PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH Część A 1. Rodzaj planu (właściwe proszę podkreślić)• Dla jednego ucznia• Dla grupy uczniów 2. Dane uczniaLp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Rok szkolny1. Paweł.............. IV 20132014 Część B 1.Obszar wsparciaTrudności w uczeniu się – dysleksja, dysortografiaAnaliza orzeczenia PPPDiagnoza: możliwości i ograniczeniaNieharmonijny rozwój poszczególnych funkcji inteligencji. Sprawność intelektualna na poziomie przeciętnym. Diagnoza: … Czytaj dalej Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią

Dysleksja – ogólny schemat nauczania

Dzieci z dysleksją przyswajają wiedzę inaczej niż pozostali uczniowie i dlatego konieczne są ułatwienia Technika wizualizacji słówDyskalkulia  -Program Wyścigi liczbowe –  rewalidacjaRysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacjaGłośne myślenie-dysleksja/ćwiczenia – rewalidacjaZabawa „Przyimki i ja” – rewalidacjaTrudności występujące w nauce poszczególnych przedmiotów u uczniów z dysleksją rozwojowąObjawy zaburzeń integracji sensorycznejGłośne literowanie #dysleksja#autyzm#za#asd#pokrewne#trudnościwnauce#rewalidacja#ipet Ogólne zasady "Przede wszystkim należy przygotować schemat uczenia … Czytaj dalej Dysleksja – ogólny schemat nauczania