Reklamy
Reklamy
kingfisher.page

 

09a6fc71a539f46agen

Kiedy orzeczenie o kształceniu specjalnym dziecka nie jest zgodne z naszymi oczekiwaniami i jego zalecenia nie są właściwe, zawsze można się od niego odwołać.

Odwołanie

Odwołanie kieruje się do właściwego kuratora oświaty, za pośrednictwem poradni, która wydała orzeczenie, w terminie 14 dni od momentu jego otrzymania. Oznacza to, że odwołanie składa się w sekretariacie lub wysyła pocztą do poradni z której orzeczenie pochodzi (nie do kuratora). Jeżeli Zespół Orzekający uzna odwołanie w całości za zasadne, to uchyla zaskarżany dokument i wydaje nowy. Od nowego orzeczenia rodzic może się odwołać. W takiej sytuacji Zespół musi przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi.

Na co się powołać

Podstawa prawna: par. 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. 2008 nr 173  poz. 1072).

W odwołaniu od orzeczenia rodzic może powoływać się m. in. na zalecenia lekarza zawarte w zaświadczeniu czy opinie terapeutów, rehabilitantów, dołączone do wniosku. W większości poradni pracują lekarze pediatrzy, więc powoływanie się na zalecenia specjalisty jest jak najbardziej wskazane.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest decyzją administracyjną, więc w odwołaniu można powoływać się również na przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Pisząc odwołanie rodzice mogą się też powołać na zapisy prawa oświatowego, np. wnioskując w odwołaniu o zalecenie dziecku z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zajęć socjoterapeutycznych/treningu umiejętności społecznych można powołać się na par. 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach: „Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne”.

Podstawa prawna: par. 13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz. 532)

źródło: wszystkojasne. waw.pl 


Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: