Informacje i formularz indywidualnego nauczania autystycznego ucznia

Aby stworzyć plan indywidualnego nauczania, zespół do spraw IN (IPET itp.) potrzebuje informacji o uczniu. Informacji udzielają nauczyciele i rodzice na podstawie ocen i wyników testów. Informacje pochodzą również od ucznia. To ważne! ~ Catherine Faherty Inni członkowie zespołu do spraw IN/IPET nie potrafią rozpoznać myśli ucznia, jego uczuć i refleksji na temat szkoły, jeśli... Czytaj dalej →

Reklamy

Nauczanie indywidualne

Dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły organizuje się nauczanie indywidualne. "Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, organizuje się je na czas określony w orzeczeniu (nie krótszy niż 30 dni... Czytaj dalej →

Nauczanie indywidualne – dobre dla ucznia?

Nauczaniem indywidualnym (indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym) obejmuje się uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (przedszkola). Decyzję w tej sprawie wydaje dyrektor placówki do której dziecko uczęszcza. Podstawą jej wydania jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego) wydane przez zespół orzekający działający w poradni oraz wniosek rodziców. Dyrektor... Czytaj dalej →

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑