Dopasuj obrazek

Cel: logiczne myślenie. Polecenie: powiąż obrazki. Wytłumacz, dlaczego do siebie pasują. źródło: slidehare.net