Informacje i formularz indywidualnego nauczania autystycznego ucznia

Aby stworzyć plan indywidualnego nauczania, zespół do spraw IN (IPET itp.) potrzebuje informacji o uczniu. Informacji udzielają nauczyciele i rodzice na podstawie ocen i wyników testów. Informacje pochodzą również od ucznia. To ważne! ~ Catherine Faherty Inni członkowie zespołu do spraw IN/IPET nie potrafią rozpoznać myśli ucznia, jego uczuć i refleksji na temat szkoły, jeśli … Czytaj dalej Informacje i formularz indywidualnego nauczania autystycznego ucznia

Wywiad i prezentacja – zajęcia – umiejętności społeczne

Gra Wywiad i prezentacja pozwala dzieciom nabyć umiejętność przedstawiania innych #umiejętnościspołeczne#autyzm#ZA#ASDipokrewne#rewalidacja#IPET#ćwiczenia Czego dzieci się uczą Pierwszoplanowe: przedstawianie innych.Drugoplanowe: inicjowanie i podtrzymywanie rozmowy, słuchanie, zwracanie uwagi, czekanie na swoją kolej, współpraca. Materiały Kartki papieru (w zależności od możliwości dzieci na kartkach można zamieścić pytania do wywiadu, wskazówki odnośnie do sposobu prowadzenia wywiadu lub też można nic … Czytaj dalej Wywiad i prezentacja – zajęcia – umiejętności społeczne