Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka

Opis postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka na dzień (data), opracowany na podstawie obserwacji rocznych przeprowadzonych (miejsce - nazwa placówki) Imię i nazwisko dziecka… Wiek – 5 lat Rodzaj dysfunkcji (niepełnosprawności) – zespół Downa Rok w placówce – pierwszy rok w przedszkolu Praca dydaktyczno – terapeutyczna prowadzona na poziomie zmysłowym. Sukcesy dziecka: dziecko powoli nawiązuje kontakt z … Czytaj dalej Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka

Spektrum autyzmu – Lista Umiejętności Ucznia (LUM)

Diagnoza funkcjonalna - Lista Umiejętności Ucznia (LUM) "Funkcjonalne podejście w diagnozie psychologiczno-pedagogicznej zakłada skupienie uwagi diagnosty na próbie wyjaśnienia mechanizmów stanowiących podłoże trudności regulacyjnych obserwowanych u danego ucznia oraz na określeniu możliwości usunięcia tychże trudności (Sęk, 2007). W kontekście całokształtu czynności diagnozujących ujętych w ramy podstawowe procedur wewnętrznych próba wyjaśniania mechanizmów poznawczych (deficyty podstawowe w … Czytaj dalej Spektrum autyzmu – Lista Umiejętności Ucznia (LUM)