Samookaleczenia w autyzmie a zakłócenia metabolizmu siarki

Niektóre autystyczne osoby są agresywne tylko wobec siebie, co na ogół wiąże się z głębszym upośledzeniem lub brakiem świadomości. W takich przypadkach wydaje się, że w ogóle nie dostrzegają one innych osób wokół albo że ich dystres jest na tyle głęboki lub nieokreślony, iż nie potrafią poprosić o pomoc. Wiele dzieci przejawia agresję tylko do... Czytaj dalej →

Autyzm – autoagresja

Według S. Baron-Cohena najbardziej skuteczna pomoc przy autoagresji typu uderzanie głową, gryzienie się i uderzanie się, opiera się na starannej ocenie czynników wywołujących samouszkadzanie oraz podtrzymujących je czynników. Najbardziej użyteczną formą interwencji jest tu terapia behawioralna. Czasami używa się pewnych zabezpieczeń typu kaski, szyny unieruchamiające ręce i rękawiczki w celu zapobieżenia poważnym uszkodzeniom głowy, czy ciała.... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑