Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających trudności w czytaniu do IPET-u Litery drukowane i pisane Dobieranie wielkich liter do małych, drukowanych do pisanych.Liczenie liter w wyrazie.Nauka alfabetu.Odtwarzanie w pamięci uprzednio widzianych liter.Przyporządkowanie każdej głosce odpowiadającej jej litery.Rozpoznawanie (nazywanie) znaków liter: pisanych, drukowanych, małych i wielkich.Tworzenie takich samych wyrazów z wielkich oraz małych liter.Wyszukiwanie: określonych liter lub sylab … Czytaj dalej Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie

Literowanie w parach

Literowanie w parach to metoda bardzo interakcyjna, a zastosowanie w niej różnego rodzaju wskazówek może pomóc uczniom w wyeliminowaniu lęku przed porażką Komunikacja i język Literowanie w parach to prosta i efektywna metoda nauki opierająca się na zasadach podobnych do tych stosowanych w czytaniu chórem. Opracował ją Keith Topping i składają się na nią następujące … Czytaj dalej Literowanie w parach

Doskonalenie płynności czytania – ASD, rewalidacja

Płynne czytanie ułatwia rozumienie tekstu, ale często sprawia trudności dzieciom z ASD i dysleksją. Postaraj się doskonalić u nich tę umiejętność, stosując poniższe metody Na początek poproś aby uczniowie przeczytali stronę tekstu w swoim własnym tempie. Następnie niech przeczytają ją jeszcze raz oraz podkreślą i głośno wymówią najważniejsze wyrazy (mogą je też zanotować). Dobrze jest … Czytaj dalej Doskonalenie płynności czytania – ASD, rewalidacja

Problemy z czytaniem – lista wskazówek

Koordynacja wzrokowo-ruchowa zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmuPropozycje ćwiczeń percepcyjno motorycznych dla uczniów ze spektrum autyzmuKoordynacja wzrokowo – ruchowa – scenariusz zajęć, ASDĆwiczenia usprawniające percepcję wzrokowąPrzetwarzanie informacji wzrokowo – przestrzennych w spektrum autyzmuPercepcja wzrokowaStałość spostrzegania – percepcja wzrokowa – ćwiczenia Jak pomóc dziecku w czytaniu? "Lista wskazówek dotycząca wspomagania uczniów z problemami w czytaniu jest … Czytaj dalej Problemy z czytaniem – lista wskazówek