Motywacja i uczenie się w autyzmie

Niekiedy mądrzej jest wykorzystywać motywację dziecka do zajmowania się szczególnym zainteresowaniem, niż próbować ją stłumić. Zainteresowanie może być źródłem radości wiedzy, poczucia tożsamości i własnej wartości, które rodzice, nauczyciele i terapeuci mogą konstruktywnie wykorzystać Motywacja i uczenie się "Motywacją dzieci jest zazwyczaj chęć zadowolenia rodziców lub nauczycieli, zaimponowania rówieśnikom, naśladowania ich lub włączenia się do … Czytaj dalej Motywacja i uczenie się w autyzmie