Niekiedy mądrzej jest wykorzystywać motywację dziecka do zajmowania się szczególnym zainteresowaniem, niż próbować ją stłumić. Zainteresowanie może być źródłem radości wiedzy, poczucia tożsamości i własnej wartości, które rodzice, nauczyciele i terapeuci mogą konstruktywnie wykorzystać

Continue reading „Motywacja i uczenie się w autyzmie”

Reklamy