Diagnoza funkcjonalna – Lista Umiejętności Ucznia (LUM)

„Funkcjonalne podejście w diagnozie psychologiczno-pedagogicznej zakłada skupienie uwagi diagnosty na próbie wyjaśnienia mechanizmów stanowiących podłoże trudności regulacyjnych obserwowanych u danego ucznia oraz na określeniu możliwości usunięcia tychże trudności (Sęk, 2007). W kontekście całokształtu czynności diagnozujących ujętych w ramy podstawowe procedur wewnętrznych próba wyjaśniania mechanizmów poznawczych (deficyty podstawowe w ASD i niepełnosprawności intelektualnej) leżących u podłoża zaburzonego funkcjonowania odbywa się w bloku diagnozy różnicującej.

W bloku diagnozy funkcjonalnej dochodzi do: Continue reading „Lista Umiejętności Ucznia (LUM)”

Reklamy