Dyskalkulia – trudności i wskazówki do pracy z uczniem