Uprzejmość na każdy dzień – scenariusz zajęć

Cele ogólne budowanie świata wartości - uprzejmość Cele operacyjne Dziecko: wie, co to znaczy „uprzejmość",rozumie, że należy być uprzejmym. Środki dydaktyczne: po 2 żołędzie dla każdego dziecka, klocki, tablica demonstracyjna Emocje. Przebieg zajęć Jak się dzisiaj czuję. Dzieci pokazują minki, które przedstawiają ich poranny nastrój. Jestem uprzejmy, ponieważ... Nauczyciel pyta dzieci, co to znaczy być … Czytaj dalej Uprzejmość na każdy dzień – scenariusz zajęć

Scenariusz lekcji życzliwości

Scenariusz zajęć Temat: Życzliwość Wiek: edukacja wczesnoszkolna, klasy I - III Czas trwania: 45 - 60 minut. Podstawa Programowa: "Cele kształcenia - wymagania ogólne edukacji wczesnoszkolnej [...] III. W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga: [...] 2. umiejętność rozpoznawanie, rozumienia i nazywania emocji [...]; potrzebę tworzenia relacji; 3. umiejętność przedstawiania swoich emocji i uczuć przy … Czytaj dalej Scenariusz lekcji życzliwości

Dzień Życzliwości – scenariusz zajęć

Dzień Życzliwości w przedszkolu - scenariusz TEMAT: „ W Krainie Życzliwości ”- zabawy o charakterze prospołecznym.CEL OGÓLNY:Kształtowanie umiejętności wyrażania życzliwości poprzez aktywność intelektualną, ruchowąi plastyczną.CELE OPERACYJNE: dziecko:– uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela– wypowiada swoje myśli, skojarzenia związane z pojęciem życzliwość– potrafi czytać globalnie wyrazy: tak, nie– rozróżnia zachowania pozytywne i negatywne– udziela wsparcia i … Czytaj dalej Dzień Życzliwości – scenariusz zajęć