Uprzejmość na każdy dzień – scenariusz zajęć

Cele ogólne budowanie świata wartości - uprzejmość Cele operacyjne Dziecko: wie, co to znaczy „uprzejmość",rozumie, że należy być uprzejmym. Środki dydaktyczne: po 2 żołędzie dla każdego dziecka, klocki, tablica demonstracyjna Emocje. Przebieg zajęć Jak się dzisiaj czuję. Dzieci pokazują minki, które przedstawiają ich poranny nastrój. Jestem uprzejmy, ponieważ... Nauczyciel pyta dzieci, co to znaczy być … Czytaj dalej Uprzejmość na każdy dzień – scenariusz zajęć