4 przykładowe Wielospecjalistyczne Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia

4 przykładowe Wielospecjalistyczne Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia WOPFU - Uczeń z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną (spektrum autyzmu) WOPFU - Dziecko z niepełnosprawnością ruchową WOPFU - Uczennica z zespołem Aspergera WOPFU - Uczeń ze spektrum autyzmu