Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY dlaucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego Data posiedzenia zespołu nauczycieli i specjalistów w celu opracowania IPET: Lp. / Informacje dodatkowe(Tabela - red.) 1 Numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego2 Nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej, która wydała orzeczenie3 Orzeczenie wydano z uwagi na:4 Okres, na jaki wydano orzeczenie:Obszary warunkujące rozwój dziecka* wyłonione w wyniku wielospecjalistycznej... Czytaj dalej →

Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z autyzmem/zespołem Aspergera/ASD

Według Joanny Święcickiej najkorzystniejszą formą kształcenia, "bez względu na wiek ucznia oraz oczekiwania dziecka z ZA i jego rodziców, jest kształcenie realizowane w przedszkolu lub szkole integracyjnej (z oddziałami integracyjnymi). Jest to forma najbardziej bezpieczna. W przedszkolu lub szkole ogólnodostępnej zazwyczaj formy pomocy bezpośredniej (mam tu na myśli pedagoga szkolnego, reedukatora, terapeutę, logopedę czy psychologa) są... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑