Ćwiczenia w posługiwaniu się kalendarzem i w obliczeniach kalendarzowych

Konspekt zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach Czas potrzebny na realizację: 45 minut Uczestnicy: uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych: uczennica z afazją oraz uczeń i uczennica ze stwierdzonym zaburzeniem zachowania. Uczeń I: dominująca lewa półkula, bazowa funkcjonalność: wzrokowa, słuchowa, werbalna; ograniczenia w stresie: ruchowe Uczeń II: dominująca lewa półkula, bazowa funkcjonalność: słuchowa, werbalna; ograniczenia w … Czytaj dalej Ćwiczenia w posługiwaniu się kalendarzem i w obliczeniach kalendarzowych

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarza

KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCHSzkoła PodstawowaData: 04. 01. 2018r.Nauczyciel prowadzący:Konspekt zajęć został opracowany dla uczennicy kl. III a gimnazjumCzas zajęć: 60 min. Temat: Korzystamy z kalendarza. Cele ogólne:1.Rozwijanie umiejętności potrzebnych w życiu codziennym:– umiejętność nazywania pór roku, miesięcy, dni tygodnia,– kształtowanie umiejętności korzystania z kalendarza.– doskonalenie umiejętności posługiwania się cyframi rzymskimi,– doskonalenie obliczeń kalendarzowych. Cele szczegółowe:– potrafi … Czytaj dalej Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarza