Egzamin ósmoklasisty – uczniowie z afazją

Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb poszczególnych grup uczniów „W ciągu ostatnich lat nie było istotnych zmian w przedstawianych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianów/egzaminów do potrzeb i możliwości uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 wyglądało to następująco: A. Forma arkusza egzaminacyjnego Uczniowie nie korzystają ze... Czytaj dalej →

Reklamy

Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem

Afazja to zaburzenie polegające na trudnościach w rozumieniu mowy albo wyrażaniu myśli – pomimo prawidłowej budowy oralno-motorycznej aparatu mowy – to z kolei przekłada się na problemy z pisaniem i z czytaniem… „Generalnie można wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje afazji: afazję ruchową (motoryczną);afazję czuciową (sensoryczną). Istnieją inne sposoby kategoryzacji afazji, jednak pod kątem pragmatyki pracy nauczyciela... Czytaj dalej →

Afazja – trudności w posługiwaniu się mową – podobnie jak u dzeci z ASD

Według literatury afazja/dysfazja są to specyficzne zaburzenia rozwojowe, w których zdolność dziecka do ekspresyjnego posługiwania się mową jest znacznie poniżej poziomu typowego dla jego wieku umysłowego. Rozumienie mowy jest prawidłowe, chociaż w wielu przypadkach występują trudności w rozumieniu dłuższych i złożonych zdań. Zaburzenia kształtowania języka i trudności w posługiwaniu się mową obecne są od okresu... Czytaj dalej →

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑