Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne – subskrypcja miesięczna 6 zł