Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie