Dostosowanie wymagań edukacyjnych z WF do indywidualnych potrzeb dziecka