Dobieranie, wyszukiwanie, porównywanie, sortowanie – rewalidacja, autyzm