Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie