Organizacja bodźców sensorycznych i aktywności w klasie

„Sposób przedstawiania dziecku jego środowiska i codziennych aktywności może mieć ogromny wpływ na jego reakcje na otaczający świat. Według nas bardzo pomocne w tworzeniu efektywniejszego i bardziej sprzyjającego wychowywaniu otoczenia zarówno w klasie, jak i w domu, jest poniższe streszczenie przygotowane przez American Occupational Therapy Association – Watertown, P.C. Continue reading „Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie”

Reklamy