Kolejność zdarzeń – historyjki obrazkowe

Cel: rozwijanie umiejętności łączenia czynności i ich skutków - najpierw to, potem to... Polecenie: układanie/zaznaczanie obrazków według kolejności wydarzeń. Co było najpierw? Co było potem? źródło: chomikuj.pl wikihow.com montessorietcie.eklablog.com slidehare.net get.google.com madamteacher.com orientacionandujar.es

Ptaki z wiejskiej zagrody – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem

Temat: Ptaki mieszkające na wsi Cele ogólne: rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców słuchowych (np. odgłosy ptaków),nabywanie umiejętności wyodrębniania grup według podanego kryterium rodzaju),rozwijanie umiejętności przeliczania na konkretach. Cele operacyjne: Dziecko potrafi: rozpoznać i nazwać na podstawie obrazków ptaki żyjące na wsi (kogut, kura, indyk, gęś, kaczka),rozpoznawać i naśladować za pomocą mowy odgłosy wydawane … Czytaj dalej Ptaki z wiejskiej zagrody – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem

Motoryka mała – ćwiczenia i zabawy wpływające na rozwój pisania

Przykłady ćwiczeń Ćwiczenia doskonalące ruchomość przedramienia: pronacji i supinacji: zabawa w kelnera - przedramiona ustawione w supinacji, w dłoni tacka z różnymi produktami, łokcie przy tułowiu, przenoszenie rzeczy po prostej, slalomem itp. oraz podawanie ich "klientom" z użyciem drugiej ręki;gra w łapki;odbijanie piłeczki/balonu obiema stronami rakietki;przelewanie płynów/kaszy/piasku z pojemnika do pojemnika (łokcie dociśnięte do tułowia);struganie … Czytaj dalej Motoryka mała – ćwiczenia i zabawy wpływające na rozwój pisania

Autyzm – konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia

Konspekt zajęć rewalidacyjnych realizowanych z uczniem klasy I z autyzmem  Temat: Usprawnianie funkcji poznawczych i motorycznych. Czas trwania: 1 godzina lekcyjna Cele ogólne Stymulowanie funkcji poznawczych w tym: spostrzegawczości, myślenia, uwagi oraz pamięci.Rozwijanie wyobraźni i możliwości motorycznych ucznia. Cele terapeutyczne Motywowanie i zachęcanie ucznia do aktywności.Aktywne słuchanie muzyki, naśladowanie czynności.Skupianie uwagi na wykonywanej czynności.Rozwijanie myślenia oraz pamięci … Czytaj dalej Autyzm – konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia

Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej, autyzm

Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej do wykorzystania na dodatkowych zajęciach zarówno w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych jak i na każdych innych zajęciach dydaktyczno-kompensacyjno-wyrównawczych czy rewalidacyjnych Ćwiczenia usprawniające drobne ruchy rąk i podnoszące graficzny poziom pisma: „kreślenie w powietrzu i na płaszczyźnie dużymi ruchami – manipulowanie różnymi przedmiotami: balonem, piłka, woreczkiem, skakanką;utrwalenie sposobu prawidłowego trzymania przyboru do pisania;rysowanie … Czytaj dalej Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej, autyzm