Autyzm – autoagresja

Według S. Baron-Cohena najbardziej skuteczna pomoc przy autoagresji typu uderzanie głową, gryzienie się i uderzanie się, opiera się na starannej ocenie czynników wywołujących samouszkadzanie oraz podtrzymujących je czynników. Najbardziej użyteczną formą interwencji jest tu terapia behawioralna. Czasami używa się pewnych zabezpieczeń typu kaski, szyny unieruchamiające ręce i rękawiczki w celu zapobieżenia poważnym uszkodzeniom głowy, czy ciała.... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑