Pomimo przeciętnej lub ponadprzeciętnej inteligencji uczniowie z ASD często mają trudności z nauką lub nie osiągają takich wyników jakie powinny

Continue reading „ASD – wsparcie edukacyjne”

Reklamy