Autystyczne akty złośliwości

"Autystyczne akty złośliwości" to termin, którym posłużył się Hans Asperger opisując przysłaną do siebie grupę dzieci z zaburzeniami zachowania, a w zasadzie podgrupę dzieci autystycznych, która niekiedy czerpała satysfakcję z celowego złośliwego traktowania innych... (Asperger, 1944/1991, s. 97) Sytuacja wydaje się dziwaczna, ponieważ to właśnie osoby autystyczne najczęściej są ofiarami przemocy, drwin i upokorzeń szkolnych, … Czytaj dalej Autystyczne akty złośliwości