Wczesne wykrywanie zaburzeń ruchowych w autyzmie

"Badania pokazują, że odbiegające od normy wzorce ruchowe można zauważyć u tych niemowląt, u których później rozwija się zespół Aspergera. Osnat Teitelbaum wraz ze współpracownikami przeanalizowała domowe nagrania wideo wykonane we wczesnych latach życia szesnaściorga dzieci z zespołem Aspergera (Teitelbaum i in., 2004). Szczegółowo analizowano wzorce ruchowe i odruchy dzieci.   Usta Moebiusa Zidentyfikowano pierwotne … Czytaj dalej Wczesne wykrywanie zaburzeń ruchowych w autyzmie