Uprzejmość na każdy dzień – scenariusz zajęć

Cele ogólne budowanie świata wartości - uprzejmość Cele operacyjne Dziecko: wie, co to znaczy „uprzejmość",rozumie, że należy być uprzejmym. Środki dydaktyczne: po 2 żołędzie dla każdego dziecka, klocki, tablica demonstracyjna Emocje. Przebieg zajęć Jak się dzisiaj czuję. Dzieci pokazują minki, które przedstawiają ich poranny nastrój. Jestem uprzejmy, ponieważ... Nauczyciel pyta dzieci, co to znaczy być … Czytaj dalej Uprzejmość na każdy dzień – scenariusz zajęć

Bycie szczerym i uprzejmym – samoświadomość/kartka

Bycie szczerym i uprzejmym Jeżeli ktoś jest szczery, oznacza to, że mówi prawdę. Dobrze jest mówić prawdę. Kiedy mój rodzic albo nauczyciel zadaje mi pytanie, ważne, by odpowiedzieć na nie zgodnie z prawdą. Czasami jednak mogę powiedzieć coś, co jest prawdą, ale rani uczucia innej osoby. Bycie uprzejmym nie polega na mówieniu rzeczy, które ranią … Czytaj dalej Bycie szczerym i uprzejmym – samoświadomość/kartka