Szukaj

autyzmwszkole.com

Autyzm, ZA, ASD, uczeń z trudnościami, IPET, umiejętności społeczne, rewalidacja, zaburzenia integracji sensorycznej SI, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, wyrównawcze, logopedyczne, edukacja emocji, asystent, scenariusze, instrukcje, schematy, zabawy, metody, gry, pomoc, rozwój

Tag

# TEACCH

TEACCH

Erick Schopler psycholog z Uniwersytetu Karoliny Północnej opracował w latach 60. model terapii TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped CHildren – terapia i edukacja dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami w komunikacji

Continue reading „TEACCH”

Reklamy

Autyzm – Program TEACCH

SANYO DIGITAL CAMERA
moje foto – woda

Postaram się opisać wszystkie możliwe terapie opracowane dla dzieci i dorosłych z autyzmem. Jedną z nich jest stary program TEACCH. Program ten, opracowany przez Erica Schoplera i jego współpracowników w Północnej Karolinie (USA), stosowany jest przez prawie dwadzieścia lat i obejmuje większość aspektów pomocy rodzinom, w którym występuje problem autyzmu. TEACCH to skrót pochodzący od wyrażenia w języku angielskim, oznaczającego terapię i edukację dzieci autystycznych oraz dzieci ze sprzężonym zaburzeniem komunikacji. Terapia obejmuje opracowane indywidualne programy interwencyjne, jak również konsultacje prowadzone w szkole oraz innej instytucji. Takie podejście obejmuje także rodziców, albo przez zachęcanie ich do udziału w szkoleniach i korzystania z poradnictwa, i/lub pomoc w tworzeniu grup wsparcia dla rodziców. Ta forma pracy została wysoko oceniona w Stanach Zjednoczonych jako przynosząca duże korzyści. Podobne rezultaty osiągnięto w Programie Terapii Domowej opracowanym przez Patrycię Howlin i Michaela Ruttera w Londynie, obejmującym terapię zachowania i wsparcie rodziny. Program TEACCH łączy również terapię z metodami diagnozowania i oceniania (S. Baron-Cohen, P. Bolton).

źródło: Simon Baron-Cohen, Patrick Bolton „Autyzm Fakty”, Krajowe Wydawnictwo Autyzmu Oddział w Krakowie, Kraków 1999

Blog na WordPress.com.

Up ↑