Katecheza dla autystycznych dzieci – Adwent, scenariusz zajęć

Adwent - przygotowujemy miejsce dla Jezusa Zespół klasowy: kl. IV (4 uczniów) Czas trwania zajęć: 40 minut Cele dydaktyczne: uczeń wskazuje swoje miejsce i miejsca kolegów (koleżanek) w klasie;dopasowuje zdjęcia/etykiety z imionami do właściwych miejsc;dopasowuje obrazek z Dzieciątkiem Jezus do pustego żłóbka;układa sianko w żłóbku;przykleja sianko na rysunku żłóbka;samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje znak … Czytaj dalej Katecheza dla autystycznych dzieci – Adwent, scenariusz zajęć