Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka

Opis postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka na dzień (data), opracowany na podstawie obserwacji rocznych przeprowadzonych (miejsce - nazwa placówki) Imię i nazwisko dziecka… Wiek – 5 lat Rodzaj dysfunkcji (niepełnosprawności) – zespół Downa Rok w placówce – pierwszy rok w przedszkolu Praca dydaktyczno – terapeutyczna prowadzona na poziomie zmysłowym. Sukcesy dziecka: dziecko powoli nawiązuje kontakt z … Czytaj dalej Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka