Funkcjonowanie emocjonalno – społeczne dziecka z zespołem Aspergera w klasie – opis

Funkcjonowanie emocjonalno - społeczne dziecka z zespołem Aspergera w klasie - opis