Pomaganie – scenariusz zajęć

Być pomocnym - scenariusz zajęć Cele ogólne kształtowanie postawy bycia pomocnym,doskonalenie umiejętności dostrzegania własnych możliwości. Cele operacyjne Dziecko: wie, że może sprostać niektórym obowiązkom i że dobrze jest być pomocnym,dostrzega własne możliwości. Środki dydaktyczne: zdjęcia z dziećmi pomagającymi w domu, misie, kubki plastikowe (co najmniej dwa), woda, KE (Kraina Emocji), karta 5, tablica demonstracyjna Emocje. … Czytaj dalej Pomaganie – scenariusz zajęć