Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi

Metoda George'a Polyi służy do rozwiązywania zadań tekstowych Metoda George'a Polyi "wyróżnia cztery fazy rozwiązywania zadań z treścią, gdzie na każdym etapie skłania do zadawania odpowiednich pytań. Wyznaczone przez G. Polyę etapy to: zrozumienie zadania - uczeń na tym etapie wskazuje takie elementy zadania jak: niewiadoma, dane, warunki; uczeń niejednokrotnie rozpatruje z różnych punktów widzenia poszczególne … Czytaj dalej Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi