Mnemotechniki

Mnemotechniki to metody ułatwiające zapamiętywanie. Istnieją określone sposoby ich konstruowania, ale najlepiej jest, gdy uczeń potrafi stworzyć własne. Najlepiej byłoby, gdyby używał swojej wyobraźni i powiązał z nią materiał, którego chce się nauczyć, a im zabawniejsze będą te powiązania, tym łatwiej będzie go zapamiętać. Jedną z najbardziej znanych mnemotechnik jest metoda "umiejscawiania na ciele". Polega … Czytaj dalej Mnemotechniki