Na czym polega komunikacja? – rewalidacja, autyzm

Termin „komunikacja” wywodzi się z łaciny od słowa communicatio i oznacza łączność, wymianę, rozmowę. W relacji między ludźmi komunikacja to przekaz pewnej informacji (komunikatu) i zdolność do odbioru i rozumienia tego przekazu. Proces komunikacji Proces komunikacji przypomina koło: Ubieram myśli w słowa (to znaczy zastanawiam się jak coś powiedzieć, jakich użyć słów, aby moja wypowiedź … Czytaj dalej Na czym polega komunikacja? – rewalidacja, autyzm

Komunikowanie się – scenariusz zajęć

Komunikowanie się Cele: Uczniowie: poznają czynniki zachowań ułatwiających porozumiewanie siękształtują umiejętności skutecznego komunikowaniastosują aktywne słuchanie w procesie porozumiewania siętworzą pozytywne komunikatyidentyfikują bariery komunikacyjne i ich wpływ na proces porozumiewania sięwymieniają najważniejsze cechy werbalnego i niewerbalnego porozumiewania się Metody i formy pracy: burza mózgówpraca indywidualna praca w grupach/parachmini wykładdramadyskusja Środki dydaktyczne: kartki A4flipchartpapier do flipchartuflamastry Czas: … Czytaj dalej Komunikowanie się – scenariusz zajęć