Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatka z autyzmem

Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatka z autyzmem FUNKCJONOWANIE PSYCHOSPOŁECZNE NASTOLATKA Z AUTYZMEM[...] przyszły na świat z pewną wrodzoną niezdolnością uniemożliwiającą im nawiązywanie typowych, biologicznie uwarunkowanych kontaktów afektywnych z kimś drugim. Jest to niezdolność uwarunkowana możliwościami biologicznymi, podobnie jaku innych dzieci, które rodzą się z wrodzonymi brakami fizycznymi lub intelektualnymi... (Kanner, 1943, za: Brauner, 1993, s.200). Dorastanie to … Czytaj dalej Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatka z autyzmem

Autyzm – dojrzewanie

Pewnie zauważyliście jak mało jest informacji na temat dorastania dzieci dotkniętych autyzmem. Praktycznie nigdzie nie można zdobyć jakichkolwiek danych na ten temat. Jak gdyby problem ich nie dotyczył. Ale co tu się dziwić skoro i wśród normalnie rozwijających się dzieci to temat tabu. Na straży tajemnicy stoi Kościół a w mniejszych miejscowościach nauczyciele . Każda wzmianka o seksualności … Czytaj dalej Autyzm – dojrzewanie