Zestaw ćwiczeń percepcji słuchowej

Doskonalenie uważnego słuchania, słuchu fonemowego, fonematycznego, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej dla dzieci z trudnościami w nauce #autyzmipochodne#ASD#ZA#dysleksja#niepełnosprawnośćintelektualnaumiarkowana#IPET#rewalidacja#indywidualne#wyrównawcze Doskonalenie uważnego słuchania: „rozpoznawanie, różnicowanie oraz lokalizacja dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia: głosów przyrody, głosów wydawanych przez różne przedmioty i substancje, instrumenty muzyczne;różnicowanie wysokości natężenia i barwy dźwięku;ćwiczenia rytmiczne, odtwarzanie struktur rytmicznych (wyklaskiwanie, wystukiwanie lub wygrywanie określonych … Czytaj dalej Zestaw ćwiczeń percepcji słuchowej