Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem